Welkom bij Burgergazet

Niks vernielen hier

Leden login

Wachtwoord vergeten?

Zhij en Zhaar

Onze taal is het voertuig van de geest, heeft Driek van Wissen ooit eens opgemerkt. (En Henk Mulder zorgt er wel voor dat we het niet vergeten). Voor een optimaal resultaat is het dan wel nodig dat we in hetzelfde voertuig zitten.

Wat voor de één een vluchteling of asielzoeker is, is voor de ander een gelukzoeker of potentiële terrorist. Maar al te vaak vliegen we, taalkundig gezien, in verschillende luchtlagen.

Het slachtoffer dat compleet in de kreukels ligt, na te zijn aangereden door een automobilist die met een forse slok op 120 km/uur in de bebouwde kom had gereden, zal dat gedrag op z’n minst roekeloos en levensgevaarlijk vinden. De rechter hanteert een ander taalgebruik en spreekt in dezelfde situatie over ‘buitengewoon onvoorzichtig’.

U noemt een temperatuur van 30 graden Celsius tropisch en niet om te harden, terwijl een inwoner van de tropen het dan aangenaam zal vinden. Soms is duidelijkheid ver te zoeken. Laten we nu eens ons Wetboek van Strafrecht nemen. Daaruit ‘pluk’ ik, geheel willekeurig, artikel 461:

“Hij die, zonder daartoe gerechtigd te zijn, zich op eens anders grond waarvan de toegang op een voor hem blijkbare wijze door de rechthebbende is verboden, bevindt of daar vee laat lopen, wordt gestraft met geldboete van de eerste categorie.”
(Dit is de letterlijke tekst!)

Opvallend dat hier alleen wordt gesproken over ‘hij’ en ‘hem’. ‘Zij’ en ‘haar’ bestaan blijkbaar niet. Bent u (nog) van het mannelijk geslacht en u gaat zonder toestemming, in adamskostuum, in de tuin van de buurman lopen, dan bent u de klos. Het kan u zelfs € 390,00 kosten!

En vanwege het ontbreken van enig kledingstuk kunt u wegens schennis van de eerbaarheid zelfs nog extra worden gestraft met drie maanden gevangenisstraf (artikel 239). Maar als het een initiatief van uw vrouw is geweest, uiteraard in eva’s kostuum, dan ziet het er beduidend gunstiger uit, want volgens artikel 461 bestaat zij immers niet.

Door de invloed van Napoleon beschikken we sinds 1811 over een burgerlijke stand, waarin gegevens over de bevolking werden/worden vastgelegd. Je komt daarin woorden tegen als echtgenote, echtgenoot, zoon en dochter. Maar als de huidige ontwikkelingen met betrekking tot de zogeheten genderproblematiek zich voortzetten, dan staat ons op taalkundig gebied nog wel iets te wachten.

‘Dames en heren’ kan blijkbaar niet meer. Ook de NS doet aan deze gekkigheid mee en spreekt in het vervolg over ‘beste reizigers’, terwijl opperhoofd Roger Henri Ludovic Maria van Boxtel (van ex-D66 Kamerlid ‘gepromoveerd’ naar de NS voor ruim 400.000 euro per jaar) natuurlijk kan weten dat er ook ‘reizigsters’ bestaan. Dat geldt uiteraard ook voor bewoners en bewoonsters.

Linkse, vaak gesubsidieerde, lieden en politici hebben zich inmiddels gestort op wat de genderproblematiek wordt genoemd en verdienen daar een vette boterham mee. Het blijkt te gaan over mensen die geen vrede hebben met hun geslacht en daar in het dagelijks leven moeilijk mee uit de voeten kunnen. Dat is natuurlijk uitermate lullig (oei, mag ik dit wel zeggen of is dat stigmatiserend dan wel discriminerend?), voor de mensen die het betreft. Je voelt je geen man en ook geen vrouw.

Hoe gaan we straks onze jongeren benaderen. Stel, je bent 16 jaar, hebt een iPhone, jeugdpuistjes, rijdt rond op een gemotoriseerd voertuig en je voelt je al heel volwassen. Bij je geboorte bleek er ‘iets’ tussen je benen te hangen waardoor je als ‘mannelijk’ in de boeken kwam te staan.

Zelf ben je er nog niet uit, want je zou eigenlijk best borstjes willen hebben. ‘Jongeman’ moet uiteraard worden afgeschaft en worden vervangen door ‘jongmens’. Zijn het er meer, dan wordt het jongelui en natuurlijk geen ‘jongedame’ voor je zusje die zich misschien helemaal geen zusje voelt.

Nu gaat dat ‘vooruitstrevende’ Amsterdam hier verandering in brengen. Zoals gezegd mag ‘dames en heren’ straks niet meer. Maar met name homo’s worden in deze ‘vooruitstrevende’ stad nog onverminderd lastig gevallen en lijfelijk mishandeld. Daar hebben de vroede vaderen (kan straks ook niet meer) nog niets op gevonden.

Wat is eigenlijk het verschil tussen gender en sekse? Daar kun je hele discussies over voeren, maar het kan ook eenvoudig worden gezegd: Sekse zit tussen je benen en gender tussen je oren. En vanwege de problemen die sommigen hebben met hun gevoelens, wat natuurlijk knap lastig is, moet onze taal volgens enkele lichtelijk gestoorde ‘taalkunstenaars’ dan wel ambtenaren, blijkbaar op de helling.

De man mag niet meer worden benaderd met ‘de heer’ en de vrouw niet meer met ‘dame’ of ‘mevrouw’, ook al voelen beiden zich uiterst tevreden in hun rol. De ‘timmerman’ wordt natuurlijk ook afgeschaft en landnamen als ‘Panama’ kunnen ook niet meer. Onvoorstelbare veranderingen staan ons te wachten.

Zhij (zij/hij) en Zhaar (zijn/haar) is natuurlijk ook niets. Een kennis van mij werkt bij de gemeente Amsterdam en ziet ons als één grote familie. Hij/zij heeft onlangs promotie gemaakt omdat hij/zij heeft opgemerkt dat we eigenlijk één grote familie zijn en derhalve het best kunnen worden benaderd met ‘geacht familielid’, want dat woord is immers onzijdig, hoewel de uitgang van het woord, ‘lid’, natuurlijk wel weer mannelijke elementen bevat.

Ach, het is weer eens iets anders dan in augustus al ‘oorlog’ voeren over die man uit Spanje, die eind november naar ons land komt. Zou trouwens ook best een transgender kunnen zijn. En dan heb ik het nog niet eens over de medewerkers (m/v/g) van hem/het.

 

Tags: , , ,

Laat een reactie achter