Welkom bij Burgergazet

Niks vernielen hier

Leden login

Wachtwoord vergeten?

Voor alle Nederlanders

“Dit glijmiddel werkt perfect, ik gebruik het al jaren!”

In mijn bijdrage “Stof tot nadenken” (15/10) heb ik het al gehad over al die ‘gewone’ Nederlanders. Althans, daar had de premier het over. En waarachtig, in zijn regeringsverklaring sprak premier Rutte ook nog over een gewoon kabinet.

Tevens merkte hij hartstochtelijk op: “Politiek moet gaan over Nederland en moet er zijn voor alle Nederlanders.” Samengevat komt het er op neer, dat we nu spreken over alle, gewone Nederlanders die mogen rekenen op de inspanningen van een gewoon kabinet.

Laten we eerst nog even vaststellen wat ‘politiek’ precies is. Via Wikipedia las ik de volgende verklaring:
“Politiek is de wijze waarop in een samenleving de belangentegenstellingen van groepen en individuen tot hun recht komen – meestal op basis van onderhandelingen – op verschillende bestuurlijke en maatschappelijke niveaus.”

En Rutte zegt dus, dat politiek moet gaan over Nederland en er moet zijn voor alle Nederlanders. Hierop heb ik op de volgende wijze via De Telegraaf gereageerd.

Mijn reactie zoals ik die hieronder weergeef is op 1/11 via de digitale Telegraaf gepubliceerd.

Politiek zet burgers buitenspel
In zijn regeringsverklaring merkte premier Rutte onder meer op: “politiek moet gaan over Nederland en moet er zijn voor alle Nederlanders.” Mooi gezegd, maar dat heeft niets te maken met de dagelijkse praktijk. Veel Nederlanders zijn voor een referendum, maar hun argumenten worden hautain weggewimpeld. Veel Nederlanders zijn tegenstander van de huidige EU-vorm, maar hun argumenten worden genegeerd. Veel Nederlanders zijn voorstander van een waardig, zelfgekozen levenseinde op een door hen zelf gekozen tijdstip. Vanwege religieuze, politieke invloeden worden zij buitenspel gezet. Hier slechts drie belangrijke onderwerpen die bewijzen, dat Rutte zijn politiek voor alle Nederlanders niet de wens is van alle Nederlanders.

De door mij aangehaalde voorbeelden zijn willekeurig gekozen en hebben in dit schrijven niets te maken met mijn persoonlijke voorkeur of afkeer. In de betekenis van het woord ‘politiek’ wordt gesproken over een wijze waarop in een samenleving de belangentegenstellingen van groepen en individuen tot hun recht komen. De wijze die nu is gekozen, kan gewoon niet werken voor alle Nederlanders.

Alleen al het zogeheten cordon sanitaire dat is gelegd om de partij van Geert Wilders (en dus ook om 1,4 miljoen Nederlanders) voorkomt dat kan worden gesproken over ‘alle Nederlanders’. De belangentegenstellingen komen dus helemààl niet tot hun recht door de wijze waarop ‘onze’ politici daar mee omgaan.

Rutte heeft dan wel gezegd dat ‘de deur’ op een ruime kier staat voor de oppositie, daarbij zoals gewoonlijk breed glimlachend, maar daar hoort de PVV dus niet bij. Al dan niet door zijn eigen gedrag zal Wilders worden genegeerd, maar dat heeft dus niets te maken met de politiek waar Rutte het voortdurend over heeft.

Ik zou zeggen, praat dan ook niet voortdurend over ‘alle Nederlanders’. De door hem gekozen formulering van ‘alle Nederlanders’ kan toch niet betekenen dat het in dit geval gaat over alleen de Nederlanders die het met hem eens zijn.

Op mijn stukje op De Telegraafsite Wuz (Wat U Zegt) kreeg ik diverse reacties. Instemmend en afkeurend. Mensen probeerden mij ervan te overtuigen dat een referendum geen goed instrument is omdat het ‘slechts’ om een minderheid zou gaan. Maar zoals gezegd heb ik drie willekeurige voorbeelden genoemd waarin niet of nauwelijks wordt geluisterd naar ‘alle Nederlanders’.

Volgens een reflectant heb ik gesproken over ‘veel Nederlanders’ terwijl er nog veel meer Nederlanders zijn die anders denken over sommige onderwerpen. Ja, ik vind een aantal van 400.000 mensen dat zich uitspreekt voor een bepaald onderwerp een aantal dat ik ‘veel’ noem. Ik heb uiteraard niet gesproken over een minderheid of meerderheid.

Als er morgen onderzoek wordt gedaan naar het aantal mensen dat kiest voor een waardig, door hen zelf gekozen beĂ«indiging van het leven, en er kiezen een miljoen mensen voor, dan vind ik dat heel veel. Daar zul je volgens mij op z’n minst aandacht aan moeten besteden, wil je politiek bedrijven voor alle Nederlanders.

Nogmaals, bij ‘politiek’ wordt gesproken over ‘belangentegenstellingen’ die tot hun recht moeten komen; niet over verkiezingen. Dan pas spreken we over meerderheden en minderheden. Onderzoek heeft ook aangetoond, dat er steeds minder mensen naar een kerk gaan. Het blijkt zelfs te gaan om een minderheid van onze bevolking. Toch zijn dat veel Nederlanders. We kunnen tevens concluderen, dat ook veel Nederlanders wùl naar een kerk gaan, ook al is dit een minderheid. Maar geen reden om de kerken te sluiten.

Kortom, ik heb het niet over minderheden en meerderheden, maar over de ware betekenis van ‘alle Nederlanders’. Als de premier dit voor de beeldbuis hartstochtelijk verkondigt en veegt er vervolgens, als het hem zo uitkomt, een bepaald lichaamsdeel mee af, dan is hij voor mij net zo geloofwaardig als een dood paard.

Anders gezegd; als iemand grote woorden dan wel beloftes gebruikt voor iets waarvan hij weet, dat hij het niet kan/wil realiseren, dan moet hij niet raar opkijken als andere woorden, zoals leugenaar, luchtfietser en fantast door veel Nederlanders zullen worden gebruikt om hem te typeren.

 

Tags: , , ,

Laat een reactie achter