Welkom bij Burgergazet

Niks vernielen hier

Leden login

Wachtwoord vergeten?

Taalkronkels 55

Taal. We gebruiken het om mee te communiceren.
Taal. Om lief te hebben, om te haten, om de waarheid
Taal. te vertellen en om te liegen.
Taal. Vooral politici, advocaten en mediamakers weten
Taal. er handig mee om te gaan.
Taal. Wordt regelmatig verkeerd gebruikt en begrepen.
Taal. (Bijna) het mooiste wat er is om mee te spelen.
Met dank aan G.A. Offringa.

ggg

 

Uit de oude doos:
De metselaar A. is ontstaan uit een om gezondheidsredenen afgekeurde stratenmaker.”
(Uit een rapport van een directeur gemeentewerken)

 


ANGEREN IS WACHTEN OP DE TOEKOMST BEU
(De Gelderlander)

 

In de eerste kennismakingsweken bezocht Zwarts verschillende vestigingen om het concern goed te leren kennen.
Daarbij stak hij zelf ook de mouwen uit de zakken.
(De Gooi- en Eemlander)

 

Tante Betje
Misschien zegt de naam Charivarius u niets, maar het was het pseudoniem van de Nederlandse taalcriticus en taalpurist Gerard Nolst Trenité (1870–1946). Onder eigen naam was hij auteur van een aantal schoolboeken en zonder hem zouden contaminaties, pleonasmen en germanismen niet zo bekend zijn geworden.

We kunnen rustig stellen dat de oprichting van het Genootschap Onze Taal in 1931, een gevolg was van zijn vurig ijveren voor correct taalgebruik. Zijn boekje Is dat goed Nederlands? (Amsterdam, 1940), hoewel niet het eerste taaladviesboek, haalde liefst tien edities en is zelfs nog in 1998 in facsimile herdrukt. Maar helaas de houding ten opzichte van taal is tegenwoordig aanzienlijk toleranter dan in de dagen van Charivarius. (bron: Wikipedia)

Charivarius was ook de bedenker van de stijlfout ‘tante betje’. Volgens hem kwam deze stijlfout steevast voor in de brieven van zijn tante Betje. De tantebetjeconstructie komt onder meer voor, als onderwerp – persoonsvorm verkeerd worden omgedraaid.

Dat was precies wat de Telegraaf afgelopen week presteerde met volgende zin: “In Veenendaal werden twee jaar geleden 56 tijgermuggen, die mogelijk ziektes als knokkelkoorts of zika kunnen overbrengen, gevonden.”
U begrijpt, er werden tijgermuggen gevonden, die mogelijk….
Foei Telegraaf!

Wilt u meer weten over de taalvirtuositeit van de tante van Charivarius, dan kunt u dit vinden op: Onze Taal

Tot slot dit fraaie gedicht van Charivarius over onze taal en egt war, uit de gront van mijn hard, ik ben het folledig met hem eens.

De taal der talen
Het meervoud van slot is sloten
Maar toch is het meervoud van pot, geen poten
Evenzo zegt men; een vat twee vaten
Maar zal men niet zeggen: een kat twee katen

Wie gisteren ging vliegen, zegt heden ik vloog.
Dus zeggen ze misschien ook van wiegen ik woog.
Neen mis! want ik woog is afkomstig van wegen.
Maar is nu ik “voog”, een vervoeging van vegen.

En van het woord zoeken vervoegt men ik zocht
En dus hoort bij vloeken, misschien wel ik vlocht
Alweer mis! want dit is afkomstig van vlechten
Maar ik hocht is geen juiste vervoeging van hechten

Bij roepen hoort riep, bij snoepen geen sniep
Bij lopen hoort liep, maar bij slopen geen sliep
Want dit is afkomstig van het schone woord slapen
Maar zeg nu weer niet, ik riep bij het woord rapen.

Want dat komt van roepen, en u ziet terstond
Zo draaien wij vrolijk in een kringetje rond
Van raden komt ried, maar van baden geen bied
Dat komt van bieden, (ik hoop dat u ’t ziet)
Ook komt hiervan bood, maar van wieden geen wood.

U ziet de verwarring is akelig groot
Nog talloos veel voorbeelden kan ik u geven
Want gaf hoort bij geven, maar laf niet bij leven
Men spreekt van wij drinken, wij hebben gedronken
Maar niet van wij hinken, wij hebben gehonken

Het volgende geval, dat is bijna te bont
Bij slaan hoort, ik sloeg, niet ik sling of ik slond
Bij staan niet ik stong ik sting maar ik stond
Bij gaan hoort ik ging, en niet ik goeg of ik gond

Een mannetjeskat, noemt men meestal een kater
Hoe noemt men een mannetjesrat, soms een rater
zo heeft het NEDERLANDS verschillende kwalen
Niettemin is en blijft het, DE TAAL DER TALEN.

 

 

 

Tags: , , ,

Laat een reactie achter