Welkom bij Burgergazet

Niks vernielen hier

Leden login

Wachtwoord vergeten?

Prikbord nr 750

Prikbord nr 750 (reden om te stoppen?)
Bij het bereiken van de fraaie leeftijd van 75 jaar en de conclusie dat Nederland reeds vele ‘klokkenluiders’ kent, die hun mening en waarschuwingen (kunnen) uitdragen, overweeg ik te stoppen met het prikbord.

Dit neemt niet weg dat ik mijn wuz-brieven aan De Telegraaf zal blijven sturen; echter, alleen als er een gerede kans is op plaatsing. Gezien mijn boycot in de afgelopen maanden- lees: voorkeur van de redactie – acht ik die kans zeer gering.

Voorlopig dank voor uw belangstelling en reacties; het ga u goed. En mocht er een reden zijn om maandelijks een prikbord samen te stellen, dan merkt u dit vanzelf.

Banken
De EU zou de grote banken in de lidstaten gaan controleren, kennelijk vooral met het oogmerk om te bezien waar nog wat te halen valt. Want het ‘verwijt’ dat Nederlanders te veel hypotheekschulden zouden hebben, slaat nergens op.

Hebben woningcorporaties dan geen schulden en in welke landen is er een spaarvermogen van € 350 miljard en een pensioenreserve van naar verluidt € 1300 miljard? Of heeft Brussel dit laatste bedrag al als belastbaar/leenbaar EU-vermogen aangemerkt?

Bisschoppen
De Nederlandse bisschoppen hebben geen mening over de beschuldiging van een voormalige nuntius (niet de eerste de beste) tegen de paus. Een paus die wel om vergeving vraagt, maar inmiddels de daders reeds had ‘vergeven’.

Misschien had de vraag anders gesteld moeten worden: hoeveel misbruikzaken zijn in Nederland gemeld, onderzocht en bestraft. Daarnaast zijn er nog de financiële schandalen, de leefstijl van kardinalen in Rome, de slappe houding tegenover de islam, de houding tegenover de overbevolking, abortus en de vervolging van christenen, de (slaven)arbeid in voormalige kloosters en RK gestichten, het bedrijven van politiek (Wereldraad, Israël, Palestijnen, Moskou, asielzoekers) en tot slot het niet willen ingaan op ernstige beschuldigingen.

DSB
Naar verluidt bedragen de ‘kosten’ van de curatoren van de DSB bank ca. € 50 miljoen(!)
Dit bedrag is aan het faillissement onttrokken en desondanks krijgen bijna alle schuldeisers hun geld volledig terug. Een rechter oordeelde destijds dat DSB nog niet failliet was, maar de DNB (De Nederlandse Bank) zette door.

Nu wordt dit ‘gerechtvaardigd’ met de bewering dat het verdienmodel (woekerpolissen) niet deugde, doch de kelders van de DNB/AFM liggen vermoedelijk vol met dossiers over verzekeraars en banken die hebben verdiend aan woekerpolissen en de slachtoffers nog steeds niet hebben gecompenseerd.

Het gaat dan ook om tientallen miljarden, nog afgezien van te hoge hypotheken waardoor schulden zijn ontstaan. Worden al die financiële instituten straks failliet verklaard of wilden die juist een succesvolle concurrent ‘wegwerken’?

Kritiek
In Duitse media wordt kritiek geuit op Italië waar men het zat is om te worden opgescheept met telkens nieuwe gelukszoekers. In de praktijk gaat het ook om steeds meer criminelen zoals uit een recente moordpartij in Duitsland blijkt.

Is deze arrogantie een gevolg van de vele linkse betweters in de media of ingegeven door de vrees in Berlijn, dat mogelijk ook Spanje zijn grenzen zal (willen) sluiten. Want de bezorgdheid over de miljoenen ‘wachtenden’ in Turkije is reeds kenbaar gemaakt, naast de aantallen die een gevolg zijn van gezinshereniging. Ook in Nederland zijn die vele malen groter dan het aantal toegelaten asielzoekers.

Intussen is hier geen fatsoenlijke woonruimte voor starters, studenten, illegalen en gastarbeiders, net als in Duitsland en België.
Italië heeft gelijk: Europa moet eindelijk de gevolgen van ongewenste immigratie onder ogen gaan zien.

Prioriteit
Zouden de westerse landen nog steeds honderden miljarden verspillen aan een milieusprookje, indien het besef bestond dat ze daarmee hun defensie verwaarlozen en over enkele tientallen jaren helemaal niets meer te zeggen hebben over hun prioriteiten? In feite nu al niet op verschillende gebieden.

Pijnlijk
Een nietszeggende persconferentie nadat Jos B. (die reeds voluit bekend was sinds de politie eindelijk geen fouten meer maakte) in Spanje was gearresteerd. Zelfs over het arrestatieteam werd vaag gedaan alsof dit om NL agenten ging en voorts werd de Spaanse politie niet in staat geacht te verhoren, want er is daar blijkbaar niemand die ook Nederlands spreekt.

En dat suggestieve brevet van onvermogen werd gewoon opgelezen door de hoofdcommissaris die op pijnlijke wijze de getoonde incompetentie tijdens het jarenlange onderzoek kennelijk moest verhullen. Dat het grootschalige DNA-onderzoek naar verluidt (bewering van een advocaat) werd gemotiveerd om een ‘vermiste’ eventueel te kunnen identificeren – en niet om een dader op te sporen – kan echter niet waar zijn.

Bovendien staat niets in de weg om van de ‘vermiste’ alsnog DNA af te nemen, gezien diens status van mogelijke dader.

Laat een reactie achter