Welkom bij Burgergazet

Niks vernielen hier

Leden login

Wachtwoord vergeten?

Prikbord nr 748

Bankzitters
Volgens het ministerie zitten 10.000 onderwijzers/docenten thuis met een uitkering. Of dit een gevolg is van te royale regelingen wordt niet vermeld.

Maar als het waar is dat een deel gewoon niet wil/kan verhuizen, dan is dit een grof schandaal. Want om welke afstanden gaat dit en welke afstand is men bereid af te leggen als inhuurkracht’?

Met zo veel vacatures moet het toch mogelijk zijn om binnen een straal van 20 km een baan te vinden; al is het maar als klassenondersteuner, leerlingenbegeleider of parttime docent.
Ook een toetsing aan de WAO-criteria kan hiertoe bijdragen. Dus waar blijft het onderzoek naar deze absurde situatie of wordt dit wederom aan de media overgelaten?

Dubbele loyaliteit
Kamerlid Becker (VVD) maakt een denkfout door te stellen dat Marokko niet zou kunnen eisen dat Marokkanen met een NL paspoort in Marokko hun dienstplicht vervullen. Dubbele paspoorten/nationaliteit betekent immers dubbele loyaliteit, dus ook de lasten daarvan. Ze kan beter pleiten voor de beëindiging van het recht’ op een dubbele nationaliteit.

Einde reces
Inmiddels ben ik razend benieuwd naar de verslagen van de vele werkbezoeken die de Kamerleden tijdens hun eindeloze reces zouden afleggen. Het voorgenomen reisje naar Rusland kon daardoor kennelijk niet in die periode plaatsvinden.

Kassa
De absurde bedragen die in ons land voor een geringe snelheidsovertreding moeten worden neergeteld, worden nog overtroffen door de parkeerboetes en de boetes voor ondernemers die een steekje laat vallen.

Daarom is het onbegrijpelijk dat de foute thuiszorgbedrijfjes zo lang ongemoeid zijn gelaten en de sector groeit als kool nu de inspectie het controleren langdurig heeft laten versloffen en ook de fraudemogelijkheden vooral door de verzekeraars moeten worden beperkt.

Wellicht moeten ook de gemeenten zelf worden beboet, die gebruikmaken van niet-gecertificeerde bedrijfjes? Of hebben de betrokken ambtenaren persoonlijk belang bij de situatie?

Prestatie
De zwemtocht van Maarten van der Weijden is door de arts beëindigd en terecht. Om geld bij elkaar te sprokkelen voor een goed doel worden steeds extremere (sport)prestaties bedacht, waarbij soms de gezondheid van de deelnemer(s) op het spel wordt gezet.

Maarten had zich goed voorbereid en desondanks bleek zijn voornemen te hoog gegrepen. Dat hij zijn maatschappelijke doel wel bereikt heeft, is een bijzondere prestatie, maar de prijs door roofbouw op zijn lichaam kan toch onverantwoord zijn. Daarom is het verstandig dat de arts ingreep zonder dat dit als een mislukking van de actie kan worden gezien. Een voorbeeld hoe het ook zou moeten gaan bij wedstrijden onder extreme omstandigheden.

Rotterdam
Het college van Rotterdam vindt een nader onderzoek naar de antecedenten van twee ambtenaren niet nodig. Dit zou verklaarbaar zijn, indien een dergelijk onderzoek reeds heeft plaatsgevonden bij hun aanstelling in de gevoelige functie van radicaliseringsbestrijder. Doch juist hierover bestaan twijfels die zich niet laten wegwuiven met onbewezen’, geruchten’ en geloof in integriteit’.

Studentenhuisvesting
In een aantal landen kunnen studenten op de campus’ wonen. Waarom dit in Nederland niet op grote schaal wordt toegepast, is onbegrijpelijk. Zo’n campus hoeft niet per se vlak naast de universiteit te liggen, als de beveiliging en het (openbaar) vervoer maar in orde zijn.

De combinatie van gemeentelijke grond en goedkope standaardwoningen zoals ook bruikbaar voor gastarbeiders en asielzoekers zou op korte termijn voor betaalbare huisvesting kunnen zorgen.

Nu wordt zelfs voor een ingerichte garagebox’ al € 30.000 gevraagd: een absurde situatie die vooral door de calculerende gemeenten en de provincies wordt veroorzaakt. Gewoon de woningbouwcorporaties buiten spel zetten en de gemeenten dwingen zaken te doen met de universiteiten. Goede projectontwikkelaars zijn er genoeg.

Suriname
Waarom zou minister Blok (VVD) weer vriendjes’ willen worden met Suriname? Een land dat net als Indonesië even corrupt is geworden als de Afrikaanse voorbeelden zoals Zuid Afrika, Zimbabwe etc. etc. Bij Buitenlandse Zaken zou men toch moeten weten dat je geen klein foutje kan compenseren’ met een grote fout ! Of is ook dit ministerie geïnfiltreerd door de linkse wegkijkers?

Laat een reactie achter