Welkom bij Burgergazet

Niks vernielen hier

Leden login

Wachtwoord vergeten?

Prikbord nr 735

Het gelijk van Kaag
Mevrouw Kaag vindt het naar verluidt prima dat Rwanda een rijke Britse voetbalclub sponsort en tegelijk de hand ophoudt voor financiële steun. Tja. als je niet wil zien dat Hamas terreur sponsort en tegelijk… dan wordt het moeilijk om Rwanda wel te korten.

Zij vertegenwoordigt kennelijk niet Nederland, maar de normen en waarden van Brussel waar men met geld smijt dat er niet is, zodat de ‘ontwikkelingshulp’ binnen de EU steeds grotere bedragen vereist.

Afghanistan
De kwestie moet nog worden onderzocht, maar onze linkse partijen – incl. PvdA – weten kennelijk nu al dat Afghaanse illegalen niet moeten worden uitgezet. Dit betekent dat straks iedereen die een Afghaans paspoort heeft (gekocht), zich in Nederland meldt of zijn paspoortloze kinderen vooruit stuurt.

Het gelijk van Merkel
De Duitse asielprocedure is 3 jaar lang een grote bende geweest. Met opzet, lijkt het, om het gelijk van Merkel te bewijzen. Inmiddels weten politici beter en wordt zelfs vanuit linkse partijen aangedrongen om maatregelen.

Overigens is ook meteen de ‘aantrekkingskracht’ van Duitsland verklaard voor gelukszoekers: zelfs de identiteitscontrole was een puinhoop, zodat op korte termijn steekproeven worden gehouden.

Of dit gevolgen heeft voor de verantwoordelijken op binnenlandse zaken valt te betwijfelen, want die hadden kennelijk een geheime opdracht: het ongelijk van Beieren en Hongarije te bewijzen. Uiteindelijk is dit niet gelukt en lijkt de politieke geloofwaardigheid van Merkel voorbij.

Medeplichtig
Haagse ambtenaren die op de hoogte zijn van de gang van zaken rond de verkoop van een prestigieus pand door de gemeente – naar verluidt ver onder de waarde – moeten zich eens afvragen wat zwaarder weegt.

Hun spreekverbod waardoor De Telegraaf geen informatie krijgt (zonder een WOB-procedure) of hun eventuele medeplichtigheid. Misschien kan de integriteitsambtenaar van de gemeente deze vraag beantwoorden? Die moet immers de betrokken medewerker(s) adviseren bij kennisname van een strafbaar feit….

Pensioen
Hoewel ook vakbondsleden slachtoffers zijn van de huidige pensioenbeleggers, wordt nu in een nieuw pensioenstelsel uitgegaan van de te behalen beleggingswinst. Niets geleerd van de financiële crisis en de uitvluchten van pensioenfondsen om niet te indexeren: tegenvallend beleggingsresultaten.

Waarom de pensioenfondsen nauwelijks onze staatsschuld of hypotheken hebben gefinancierd, is duidelijk. Dan zou het hele circus van beleggen, baantjes, dubieuze geldstromen en ‘tegenvallers’ kunnen verdwijnen.

Staatscensuur
Niet alleen in het linkse Zweden worden journalisten aangepakt, die de nationaliteit of het land van herkomst van criminelen vermelden. Dit speelt reeds sinds het land wordt overspoeld door gelukszoekers uit moslimlanden en het aantal verkrachtingen exponentieel is gestegen.

In Duitsland mag de politie de religieuze achtergrond of het land van herkomst van verdachten niet vermelden, dus de media ook niet. Een journalist die doorspit neemt dus risico.

Doch nu is naar verluidt in Groot-Brittannië een journalist zelfs gearresteerd, omdat hij de achtergronden van een bende verkrachters vermeldde en kritisch schreef over politie en justitie. Als dit het gevolg is van nieuwe richtlijnen uit Brussel, dan kunnen onze media hun berichtgeving meteen overlaten aan de RVD. Die heeft reeds ervaring met staatscensuur.

Vlag
Hoe groot is de corruptie of spilzucht, indien in de Tweede Kamer een vlag van € 12.000 wordt neergezet, die iedere meubelmaker voor € 2.000 kan leveren. Of mochten die geen offerte indienen?

Laat een reactie achter