Welkom bij Burgergazet

Niks vernielen hier

Leden login

Wachtwoord vergeten?

Prikbord nr 697

Dweilen met de kraan open
Hengelo, waar de gemeente toch al problemen heeft met het huishoudboekje, gaat de middenstand sponsoren met een centrumrenovatie.

Daarbij gaat het om heel wat miljoenen; wellicht nog méér dan de gemeente Waalwijk kwijt was aan de ‘herinrichting’ als winkelstad, voetbalstad en uitkeringscentrum. Daarmee moet Hengelo kunnen concurreren met bijv. Enschede, zodat de inwoners weer winkelen in het eigen centrum.

Uiteraard ten koste van Enschede, maar vooral van de belastingbetaler, waarbij de vraag rijst in welk voorbeeld die kosten ooit zijn/worden terugverdiend. Groningen? Rotterdam? Den Haag? Eindhoven? Utrecht? etc. En wat wordt het volgende ‘project’: fietspaden/-bruggen, kunstvoorwerpen, cultuurpaleizen, gemeentehuis, asielzoekers, of gewoon onder financiële curatele?

EU-verplichtingen
Dat de Britten verrast werden door de geëiste afkoopsom voor Brexit, bevestigt vooral het bestaan van geheime verplichtingen tussen Londen en Brussel.

En dat premier May in dit stadium reeds alle eisen en voorwaarden zou hebben ingewilligd – tientallen miljarden, status EU-burgers (dus ook immigranten met EU-paspoort), Noord-Ierse grens, en vertrek EU-instituten – suggereert dat er weer nieuwe geheime afspraken bestaan, omdat haar toegeeflijkheid anders onbegrijpelijk zou zijn.

Intussen hebben de politieke partijen in Oostenrijk kennelijk ook ontdekt in welke chantabele positie het land zich bevindt bij een vertrek uit de EU. De verkiezingsbeloftes zijn op dit punt geannuleerd.

Onafhankelijke wetenschap bestaat (bijna) niet
Of het nu gaat om de ontwikkeling van nieuwe medicijnen, adviezen aan de regering, de rapporten van de milieulobby of verslagen van ruimte-onderzoek, de betrokken wetenschappers zijn altijd beïnvloed door hun eigen enthousiasme dan wel belangen of door de voorkeuren/richtlijnen van een opdrachtgever.

Met name indien deze ook nog de sponsor is van een onderzoek, geldt zelfs in de wetenschap: wie betaalt, bepaalt. Nu een adviesorgaan van Justitie onder kritiek is gekomen, moet de vraag worden gesteld: had ‘de politiek’ dan iets anders verwacht? Dit zou namelijk enige naïviteit doen vermoeden.

Gezien de gevolgen van onvoorwaardelijk geloof in ‘wetenschappelijke’ opvattingen – die vaak al onderling strijdig zijn – en van de adviezen van rijksinstituten, is een waarschuwing op zijn plaats aan al degenen die niet op de hoogte zijn van de vele missers, aanpassingen, afbakening en conclusies, alsmede het verzwijgen van rapporten die een resultaat zijn van betaalde onderzoeksopdrachten.

Opsporing verzocht
De beweerde waardering voor informanten die anoniem willen blijven, lijkt bij de politie niet groot te zijn. Soms is de omschrijving of een silhouet al voldoende om aan een insider duidelijk te maken om wie het gaat.

Ernstiger is het als de politie de identiteit van een informant gewoon ‘lekt’ zodat ook criminelen op de hoogte zijn van diens contact/verklaring. Volgens De Telegraaf (2010) gebeurde dit in het dossier Ron P. toen deze gedetineerd was in Vught.

Het is te hopen dat het OM zorgvuldiger omgaat met getuigen die niet geïntimideerd wensen te worden, indien Ron P. herziening zou vragen wegens ‘gerechtelijke dwaling’ bij diens veroordeling voor de moord op Christel Ambrosius.

Overbevolkte steden
Niet alleen op het continent, maar ook in Groot-Brittannië zijn de steden overbevolkt in relatie tot de betaalbare huurwoningen en de werkgelegenheid, met name voor asiel-immigranten.

Na de torenflatbrand in Londen blijkt het voor honderden gedupeerden niet mogelijk om op korte termijn alternatieve woonruimte te vinden. Bovendien lijkt men niet bereid naar een andere plaats/school/werkgever/buurt te vertrekken; iets wat voor velen onvermijdelijk wordt in de nabije toekomst.

In Duitsland is er in bepaalde steden reeds een ‘noodtoestand’ op het gebied van huurwoningen zodat dagelijks reizen onvermijdelijk is geworden.

Woekerrente
Terwijl Den Haag zich sterk maakt om graaiende deurwaarders aan te pakken, met name bij incasso’s – incl. kosten en boetes – tegen wanbetalers en gezinnen met schulden, zijn er meer dan 100 gemeentes die via een kredietbank proberen schuldhulpverlening/ -sanering te voorkomen door een nieuwe lening!!!

Alleen degenen die toch niet gaan terugbetalen, maakt het niet uit dat de rente ruim 10 tot 13 – 14 % bedraagt. Een absurde situatie die de belastingbetaler (in plaats van de schuldeisers?) veel geld kost, zelfs bij een lage rente zoals in Apeldoorn waar gemiddeld € 90.000 per jaar moet worden afgeschreven.

Neen, niet alleen van de leningen, maar ook aan rentecompensatie voor de kredietbank. En de gemeenteraden kijken toe?

Laat een reactie achter