Welkom bij Burgergazet

Niks vernielen hier

Leden login

Wachtwoord vergeten?

Prikbord nr 694

Moslimbeweging
Trump heeft met zijn Jeruzalem-uitspraak een onverwacht effect bereikt: de bevestiging van de ware aard van de moslimbeweging. Niet alleen tegenover Israël, maar ook tegenover de Westerse wereld en de Joden in het algemeen.

Natuurlijk beseffen de terreurleiders dat niet-moslims het geweld afkeuren, maar tegelijk zijn ze brutaal genoeg om te rekenen op de laffe houding van de Europese landen. U weet wel, die het altijd over de internationale rechtsorde hebben…

Zo weet EU-commissaris Mogherini te vertellen dat de Palestijnen even veel recht hebben op Jeruzalem als Israël. Waaruit dit zou blijken en wat dit met de rellen door niet-Palestijnen te maken heeft, is een raadsel. Doch ook Nederlandse media lijken gehersenspoeld, bijv. door de Westelijke Jordaanoever Palestijns te noemen. Alsof er reeds een Palestijnse staat bestaat sinds Arafat weigerde een akkoord te tekenen.

Puinhopen PvdA
De misstanden bij de inburgering zijn niet alleen aan minister Asscher te wijten. De hele PvdA – niet alleen in Amsterdam – koos partij voor de allochtonen, maar ook de Kamer zweeg.

Waar is bijv. een onderzoek gevraagd naar dubbele identiteiten, geldstromen naar Afrika, uitkeringen plus zwartwerken, gezinshereniging om met EU-paspoort naar Engeland te vertrekken, een uitkering in meerdere EU-landen, een vakantie in het herkomstland, beleggingen/bezit in het buitenland, persoonsverwisseling bij taalexamens, bedreiging van uitkeringsambtenaren, criminele (bende)activiteiten, of graaien door malafide opleidingsstichtingen?
Het lijkt immers veel aantrekkelijker om buiten het controlesysteem van onze arbeidsmarkt te blijven.

SPD
De toespraken op het partijcongres van de Duitse SPD toonden een verbijsterend gebrek aan realiteitszin en bescheidenheid. De socialistische voormannen leven in een andere wereld waarin de welvaartsstaat vanzelf terugkeert.

Blind voor de eigen verkiezingsuitslagen en voor de verschillen tussen de staten in de VS en die in de EU, meent de SPD dat schaalvergroting en nieuwe machtsstructuren de Europese landen bij elkaar zullen brengen.

Het tegendeel is echter waar; schaalvergroting brengt altijd grote problemen met zich, zoals het functioneren van de VN, de EU, de ECB, de Navo, de financiële wereld en van de multinationals heeft aangetoond.

Timmermans komt niet verder dan ‘solidariteit’ tussen de EU-landen, maar inmiddels blijkt te worden bedoeld: de (financiële) solidariteit van een handvol Westerse landen met de maffia en terreurmanagers in de rest van de wereld.

Zweden
De doorgeslagen tolerantie van de Zweden heeft geleid tot een nieuwe schending van de godsdienstvrijheid van niet-moslims. In Malmö werd een synagoge aangevallen, doch indien de rechtsopvatting daar vergelijkbaar is met hier, dan zal dit geen ‘terreur’ genoemd mogen worden.

Er vielen immers (nog) geen doden. In New York wordt de mislukte zelfmoordaanslag gewoon terreur genoemd volgens de definitie, dat terreur ook en vooral beoogt angst in te boezemen.

 

 

Laat een reactie achter