Welkom bij Burgergazet

Niks vernielen hier

Leden login

Wachtwoord vergeten?

Prikbord nr 668

Asieltuig
Ook Duitsland krijgt steeds meer te maken met asieltuig dat zich op dezelfde wijze misdraagt als de immigranten in Zweden. Binnen een week tijd ruim 25 geweldsdelicten, verkrachtingen en berovingen met totaal 70 aangiftes (incl. aanrandingen).

Kennelijk werkt de dreiging van uitzetting ook in Duitsland niet. De reden is duidelijk: van alle immigranten moet meer dan 95% toch al rekening houden met uitzetting. Alleen komt de rechterlijke macht tijd tekort, waardoor duizenden dossiers blijven liggen en procedures jaren (kunnen) duren.

Beetje dom
De chauffeur die met zijn hoogwerker een treinongeluk veroorzaakte, had de dag tevoren kunnen vaststellen hoeveel tijd het kost om de spoorwegovergang te passeren.
Zijn advocaat komt nu met de opmerking dat het niets had uitgemaakt als zijn cliënt het spoorboekje wel had geraadpleegd, omdat treinen onregelmatig rijden. Inderdaad, dus had die onbewaakte overweg niet (nogmaals) gebruikt mogen worden! Is deze advocaat even dom als zijn cliënt?

Erg dom
Juncker komt met zijn absurde pleidooi om de nationale regeringen en belangrijke overheidsinstellingen helemaal aan de kant te schuiven en tevens de EU-lidstaten nu reeds het vetorecht te ontnemen, op een heel verkeerd tijdstip. In Nederland zouden de partijen die de nieuwe regering gaan vormen, meteen alarm moeten slaan en hun positie in het regeerakkoord moeten vastleggen, omdat in de woorden van Rutte geen enkel vertrouwen kan worden gesteld.

Bij de verkiezingen in Duitsland en Polen kan de dreigende machtsovername door Brussel eveneens een rol spelen, net als bij de politieke stellingname van Hongarije. En de voorstanders van Brexit worden aangemoedigd hard door te drukken, want bij een uitbreiding van het Schengen-gebied worden de duizenden illegalen rond Calais en in Ierland nog eens aangevuld met ontevreden en criminele statushouders uit de gehele zuidelijke EU, waar met name Parijs dan niets tegen kan doen, net als tegen de Roma.

Gelet op de uitspraken van Juncker over voortzetting van de onderhandelingen met Turkije en invoering van de euro in alle EU-landen, waarmee alle criteria van gezond verstand en bestaande voorwaarden worden genegeerd, moet worden gevreesd dat het recente pact tegen Groot-Brittannië het begin was van een ongekende machtsgreep door de Brusselse dictatuur.

Overcapaciteit
Volgens het ministerie staan er 3.000 cellen leeg. Dit ondanks het sluiten van meerdere grote gevangenissen. De oorzaken zijn duidelijk: taakstraffen, uitstel van strafuitvoering, onvoldoende capaciteit rechterlijke macht en OM, milde/geen aanpak criminele immigranten, bezuinigingen en absurde procedures.

Een louche advocaat die aan een (onvermogende) cliënt wordt ‘toegevoegd’ en betaald wordt door de Staat, kan een rechtszaak eindeloos rekken om de wederpartij te sarren, hoger beroep instellen of uitlokken, getuigenverhoor verzoeken en weer afzeggen, een deskundigenrapport eisen of juist verwerpen, vervalst bewijs inbrengen, de griffier beïnvloeden, een verstekvonnis afwachten en vervolgens een tegenvordering indienen, verhinderdata fingeren, uitstel vragen, etc. etc. Zo lang dit niet wordt afgestraft of in tijd beperkt, blijven de onbehandelde dossiers zich opstapelen.

Studiebeurs
De studiebeurs weer invoeren levert misschien meer studenten op, maar of we die allemaal nodig hebben? De universiteiten en hogescholen puilen nu al uit, mede door buitenlandse studenten. Wellicht is het beter de opbouw van studieschuld alleen te beperken bij studies waar het bedrijfsleven een grote behoefte aan heeft.

Laat een reactie achter