Welkom bij Burgergazet

Niks vernielen hier

Leden login

Wachtwoord vergeten?

Prikbord nr 667

Gewoon oplichting
Het schoolbestuur dat meerdere jaren te hoge bedragen declareerde voor leerlingen met een beperking, hoeft niet te vrezen voor ontslag of een rechtszaak. Hoewel het om ordinaire oplichting gaat (lees: diefstal van de staat), werd het geld goed besteed en ‘dus’ geen straf.

Heel begrijpelijk in een land waar 40.000 strafdossiers per jaar niet worden behandeld en het moreel van de politie nagenoeg tot het nulpunt is gedaald.

Saint Martin
Er lijkt een aanmerkelijk verschil te zijn tussen de bereikbaarheid en aanpak van de Franse overheid op Saint Martin en die op Sint Maarten. Ook de discussie wie bij calamiteiten verantwoordelijk is voor de openbare veiligheid en voor de arrestatie van plunderaars en rovers, geeft weinig vertrouwen in de competentie van die ‘onbereikbare’ overheid.

Zou het kunnen dat bepaalde sleutelfunctionarissen gewoon niet aanwezig zijn? Intussen staat de verstandhouding met de Franse autoriteiten op een laag pitje. Mogelijk bij gebrek aan afspraken sinds de vorige orkaan (1995) die tenminste tot een verbetering van het NL vliegveld hadden moeten leiden.

Veilig thuis
Wie de tv-uitzending over de stichting Veilig thuis en de diagnose MĂŒnchhausen by proxy heeft gezien, kan zich afvragen of iedere burger met jonge kinderen niet bang moet zijn voor de Kinderbescherming en allerlei stichtingen die zich onder de paraplu van de kinderrechter eigen rechten aanmeten.

De bedoelde ziekte is een psychische afwijking van een of beide ouder(s) die een kind opzettelijk ziek maken of verwaarlozen, doch de aanwezige kinderarts van de stichting bleef herhalen dat het ging om de diagnose van het kind en niet van de ouders (die al waren ‘vrijgesproken’ door echte deskundigen na psychologisch onderzoek).

Doch de stichtingsarts bleek te willen promoveren op een onderzoek waarbij kennelijk ieder onverklaarbaar ziek kind aan de ouders kan worden verweten en dus moet worden afgestaan. Daar was het gemotiveerd weerleggen van de rapporten van ervaren artsen niet voor nodig
 Een regelrechte terreur wordt daarbij naar verluidt gehanteerd, zoals het dreigement dat de kinderrechter zal worden ingeschakeld, ‘die de stichting altijd gelijk zal geven’.

Verantwoordelijk
Een stagiaire (22) op Sint Maarten en haar moeder stellen de overheid verantwoordelijk voor een snelle evacuatie van de volwassen dochter. Afgezien van de capaciteit van het Nederlandse vliegveld, blijkt dat betrokkene zich naar verluidt niet op haar tijdelijke woonadres bevond, niet op enige ‘evacuatielijst’ stond en bovendien geen contact had gezocht met het vliegveld.

Had ze zich bij aankomst wel bij de autoriteiten gemeld zodat haar aanwezigheid bekend was? Had ze vooraf de benodigde telefoonnummers genoteerd? En waarom meent ze recht te hebben op een snelle evacuatie in plaats van zelf tijdig naar Curaçao te vertrekken of via het Franse vliegveld? Ze is overigens niet de eerste die meent dat eigen beslissingen door de overheid moeten worden opgelost, soms zelfs wegens geldgebrek.

Verzachtende omstandigheid
De advocaat van de Centrale Ondernemingsraad Politie heeft een uitvlucht bedacht voor het criminele gedrag van met name de voormalige voorzitter. Er was onvoldoende toezicht vanwege chaos in de politietop. Dat hiervan misbruik werd gemaakt dient juist als een verzwarende omstandigheid te worden beschouwd.

Laat een reactie achter