Welkom bij Burgergazet

Niks vernielen hier

Leden login

Wachtwoord vergeten?

Prikbord nr 663

Aanslag
In welk terreurscenario wordt een aanslag vooraf bekendgemaakt via internet? En in welk scenario is de overheidschaos minder erg dan de vermeende dreiging? En bij welke vermeende aanslagen wist een buitenlandse inlichtingendienst méér dan de Nederlandse?

Kan het niet zo zijn dat een telefonische melding of een busje met een Spaans kenteken juist wordt gebruikt om een stadion of concertgebouw te laten ontruimen, waarbij de naar buiten stromende menigte wordt opgewacht door bomgordelimbecielen en jihad-schutters? Wellicht iets om over na te denken, want de reeks van ongegronde paniekreacties wordt steeds langer.

Internationale stad
Den Haag moet zich maar niet te vaak als ‘internationale’ stad presenteren nu, naar verluidt, allerlei tuig uit onder meer Syrië zich misdraagt in hun van rijkswege verstrekte huisvesting. Zodanig, dat er al Amerikaanse buren verhuisd zijn.

Macron
Fransen die het met president Macron niet meer zien zitten, moeten dit vooral zichzelf verwijten. De wereld is ruim voorzien van ‘goeroes’ die zich door goedgelovige volgelingen laten aanprijzen.

Het zijn doorgaans omhooggevallen predikers van een weinig realistische boodschap, vol met idealen en beloften. Doch niet bestand tegen de werkelijkheid, de eigen onmacht en de (politieke) gevaren van ijdelheid en zelfoverschatting.

Bovendien krijgen ze te maken met een onvoorstelbare belangenverstrengeling binnen hun eigen organisatie dan wel bij hun invloedrijke tegenstanders. Een voormalige minister als Macron had dit kunnen weten, doch meent kennelijk dat Europa nog onder de indruk is van wat Parijs méér te bieden heeft dan corruptie, verspilling, schandalen en machtsdenken.

Onderzoek eieren
Gaat mevr. Sorgdrager nu de eieren onderzoeken, of de kippen, of de verantwoordelijke bewindspersonen? Want de rest kan ze overlaten aan de recherche en de gedupeerden.

Het onderzoek naar ‘Vlissingen’ (fosforfabriek, bodemvervuiling, kankertoename) hebben we inmiddels gehad en het reine blazoen van de verantwoordelijken mag enkele tientallen miljoenen kosten: belastinggeld.

Een onderzoek naar ‘Delfzijl’ (kankerverwekkende fijnstof, lozingen afvalwater) zal er vermoedelijk nooit komen, want daar worden de ziektecijfers gewoon verzwegen dan wel ontkend, net als bij Schiphol-hangar nr 8 (Bijlmerramp).

Toch is het logisch dat de gedupeerde eierproducenten geen schadevergoeding krijgen, want dat zou te veel op schuld bekennen lijken en voor de schuldvraag zijn politieke onderzoeken in beginsel niet bedoeld… Of het tevens gaat over bescherming van de consument, moet worden afgewacht, want wat was precies de aanleiding om de toelaatbare gifsporen plotseling te verlagen?

Turkse EU
Juncker gelooft nog steeds in een Turkse toekomst binnen de EU. Waarom eigenlijk: nog meer miljarden naar Turkije, opheffen buffer tegen gelukzoekers, rechten voor de Koerden ‘waarborgen’, nog meer moslims naar West-Europa, ‘compensatie’ voor het vertrek van Groot Brittannië, confrontatie met Israël?

Kennelijk beseft Juncker niet dat er dan een Turkse EU ontstaat met eigen wetten, normen en waarden, buitenlands beleid, sharia-invloeden en grensoverschrijdende criminaliteit etc. En dat deze moslim-staat de Turkse gemeenschappen in de rest van Europa aan zich gaat ‘binden’, zo niet overheersen.

De houding van Turkije binnen de NAVO is een voorbeeld van dit soort ‘samenwerking en solidariteit’. Doch Juncker is net als Merkel: volhardend in de eigen misvattingen en luchtkastelen.

Uitleg
De PvdA heeft steeds meer uit te leggen, met name waar het gaat om bepaalde allochtone (ex-)bestuurders en politici. Opvallend is hoe over burgemeester Van der Laan, burgemeester Aboutaleb en de heer Marcouch de loftrompet werd gestoken kort voordat er allerlei sleutelfuncties en belangen van allochtone partijprominenten in het nieuws kwamen, vooral in negatieve zin.

Moest er iets worden afgeschermd? Iedere partij kent wel eens ‘dissidenten’, doch de wijze waarop mevrouw Elatik tekeer gaat, verdient een pittig antwoord. Indien de burgemeester daartoe niet bereid is, heeft de (Amsterdamse) PvdA wederom iets uit te leggen. Op beschaafde toon graag…

Laat een reactie achter