Welkom bij Burgergazet

Niks vernielen hier

Leden login

Wachtwoord vergeten?

Prikbord nr 636

IMF
Het IMF – waaraan wij ook meebetalen – is nog steeds uiterst kritisch over de financiële haalbaarheid van het EU-reddingsplan voor de Griekse regering en maffiabanken. In plaats van die waarschuwing ter harte te nemen, overwegen de EU-landen een forse kwijtschelding zodat ook het IMF opnieuw kan gaan ‘uitlenen’.

Op die manier kan elk corrupt land worden gered; zelfs Oekraïne en Gaza. Over het onderzoek naar de Griekse banken en de buitenlandse rekeningen van politici en belastingontduikers is al heel lang niets meer vernomen.

Gaza
Het is veel beter als de EU-landen hun bijdragen aan de Hamas-terroristen voortaan overmaken aan Israël. Dan het komt het in ieder geval ten goede aan de bevolking in de vorm van energielevering en medische hulp.

Pijnlijke ontkenningen
Twee ontkenningen ter ‘verdediging’ die het alleen maar erger maken. Jesse Klaver die in feite stelt dat het verzieken van de formatiepoging alleen aan hem zelf te wijten is, omdat de partijtop hem niet zou aansturen. Had deze ontkenning wel de goedkeuring van de partij of wordt hij nu gewoon afgebrand?

Verder de column van John van den Heuvel (Telegraaf) waarin hij het opneemt voor commissaris Smit die alleen maar gratis voetbalkaartjes en toegang tot popconcerten zou hebben geregeld. Iemand die zich daarmee bezighoudt en te ‘populair’ is bij zijn mensen op de werkvloer, maakt vijanden of wekt afgunst.

Voor een functie als hoofdcommissaris zijn echt andere kwaliteiten nodig dan ‘tussen je mensen staan’, ‘niet achter een bureau zitten’, ‘geen diplomatie’ en ‘wel lef tonen’. Wie niet begrijpt hoe bepaalde figuren hogerop zijn gekomen of zich hebben ingedekt door het verzamelen van informatie over hun chefs, een politiek netwerk of door het verdwijnen van dossiers, was inderdaad ongeschikt voor ‘korpschef’ (in de oude organisatie).

In de nieuwe organisatie zijn vooral capaciteiten, morele moed en uiterste integriteit vereist, wil het vertrouwen in de politie terugkeren en de schoonmaak slagen. Van den Heuvel had dit moeten onderkennen en geen brevet van onvermogen uitreiken.

Politie
Niet alleen in Amsterdam is het kennelijk mis met de integriteit van de politietop. Doch een onderzoek naar alle politiestaven durft Akerboom waarschijnlijk (nog) niet aan.

Misschien iets voor de Algemene Rekenkamer of accountant Leo Verhoef?
Want het is ondenkbaar dat de ‘huisaccountant’ niets heeft gemerkt; nog afgezien van de inhuur- en adviescontracten, de dienstreizen en de bonussen.

Intussen verdwijnen ook bij andere overheidsorganen financiële misstanden in de doofpot; met name indien een dossier intern wordt ‘afgedaan’. Waterschappen, provinciale besturen, Jeugdzorg, universiteiten, ministeries, brandweer etc. kennen allemaal voorbeelden van misbruik zonder dat er hard wordt ingegrepen.

Laat een reactie achter