Welkom bij Burgergazet

Niks vernielen hier

Leden login

Wachtwoord vergeten?

Prikbord nr 401

prikbord106 juni
Wie liegt er over het aantal ontslagen in de zorgsector: staatssecretaris Van Rijn die het enigszins cryptisch heeft over het vervallen van 16.000 banen in de langdurige zorg, of de koepel die 40.000 méér ontslagen (dus ook parttimers) voorspelt. In het laatste scenario zou het dan gaan om ruim 20% van alle banen, hetgeen tamelijk ongeloofwaardig klinkt, want de budgetreductie raakt ook aan de gebouwen, medische faciliteiten, voeding, energie en het management.

Kennelijk ziet het management van de instellingen dit anders en fluistert zelfs over 100.000 ontslagen. Tja, als de bezuinigingen alleen de laagstbetaalden (mogen) raken – bijv. die van € 25.000 bruto per jaar gemiddeld, inclusief werkgeverslasten – dan komt 2,5 miljard inderdaad overeen met 100.000 fulltime banen. Maar zo incompetent zullen die managers toch niet zijn? Of Van Rijn, want wat kosten 100.000 uitkeringen?

Belediging
Premier Rutte heeft aan een hoge functionaris in Vietnam een voetbalhemd geschonken. Een zwemabonnement voor een invalide is minder waardeloos. Dat kan nog enige betekenis hebben. Volgende keer misschien zijn dubbele postzegels cadeau doen of een gebruikte hockeystick? Want kralen en spiegeltjes of een CD van de ‘toppers’ zouden een belediging kunnen zijn…

Foute accountant
De heer Krol (Gay Krant) hoeft echt niet terug te keren in de politiek, want van zijn slag lopen er al genoeg rond in Den Haag. Het geeft daarbij te denken dat een accountant zijn goedkeurende verklaring over een paar ton(!) aan subsidie, snel introk toen er onderzoek naar werd gedaan. Hoeveel miljarden aan subsidies worden hier met hulp van accountants weggesluisd zonder onderzoek?

Jaarrekening
Wie een jaarrekening kan lezen, stopt onmiddellijk met bijdragen aan goede doelen. Nu weer Greenpeace dat steeds meer lijkt op een criminele organisatie. Een stafmedewerker heeft ‘zonder toestemming’ een paar miljoen zoekgemaakt. Dat geld had men overgehouden; kennelijk voor bijzondere bestemmingen…
Daarom is er naar verluidt geen aangifte gedaan, maar werd de medewerker alleen ontslagen. En de verdwenen miljoenen? Ach, die brengen de begroting niet in gevaar.

Klassejustitie
Hoewel het al langer bekend is dat Nederlandse rechters, officieren van Justitie en griffiers ernstige fouten maken, heeft het zelden zin een klacht of aangifte in te dienen. Het zelfreinigend vermogen van Justitie heeft een zeer beperkte werking, waarbij valsheid in geschrift, het bevoordelen van bevriende advocaten, het negeren van meineed en het ‘uitdunnen’ van dossiers normale uitwassen zijn geworden. Dit alles leidt niet alleen in strafzaken, maar ook in bestuurszaken, civiele zaken en faillissementen tot ongezonde vormen van belangenverstrengeling en rechtsschendingen. Minister en politici zijn op de hoogte, maar branden hun vingers liever niet aan de justitiële ‘klasse’ van boven de wet gestelden.

Minder
Indien de verheerlijking van terroristen een kenmerk is van islamitische politiek in Nederland, dan mag de wet tegen het haatzaaien daarop worden toegepast. Dan maar minder vrijheid van meningsuiting en meer kopstukken voor de rechter.

Onbeschaamde chantage
GroenLinks wil alleen instemmen met een superprovincie als er een paar honderd miljoen extra beschikbaar komt voor milieu. Welke ‘besparing’ blijft er dan over?
Italië wil wel instemmen met de benoeming van Juncker als er meer geld richting Italië vloeit.
Aegon wil de opgelichte woekerpolishouders wel ‘compenseren’ als ze genoegen nemen met een fooi.
Burgemeesters willen wel verhuizen naar hun gemeente als de belastingbetaler hun dubbele woonlasten overneemt (is dan na 2 jaar het probleem opgelost of gaat het straks om de truc die twee jaar meteen uit te betalen zodat de ‘foute’ woning onder de prijs kan worden verkocht?).

Laat een reactie achter