Welkom bij Burgergazet

Niks vernielen hier

Leden login

Wachtwoord vergeten?

Misstanden in de rechterlijke en bestuurlijke macht (1)

Vrouwe-Justitia-660x443Nu ik de zaak een paar dagen heb laten bezinken doe ik een poging om een verslag van de zitting te doen. Ten 1e moet gemeld worden dat de zitting 1,5 uur uitliep. De planning was 13:30 maar hij begon uiteindelijk om 15:00 uur. Bauke Vaatstra en schoonzoon Willem waren er ook. Waarom ze er waren, daar kun je eindeloos over speculeren. Omdat de zitting uitliep gingen verscheidene mensen weer naar buiten voor een kop koffie op een terras of om op het plein in de zon te zitten.

Zo ook Bauke en Willem. Er is toen een aanvaring geweest tussen Mauritz en Bauke. Bauke maakte Mauritz complimenten dat hij een topsprinter was en heel hard kon lopen. Een verwijzing naar het incident in Oudwoude waarbij Johan Vaatstra een baksteen naar Mauritz gooide. Ik was niet aanwezig bij dat incident maar Bauke claimt dat Mauritz heel hard wegrende. Vervolgens kwam Mauritz, inmiddels terug in het gerechtsgebouw, zich beklagen dat hij door Bauke was bedreigd met de verzekering dat hij zou worden afgeschoten.  Mauritz zei dat hij aangifte zou doen van doodsbedreiging. Het verhaal klopt denk ik wel, want het is in de contreien van Noord Oost Friesland ook algemeen bekend dat Johan Vaatstra, Jasper Steringa een kogel door de kop wil jagen zodra hij vrijkomt.

Na het voorstellen van iedereen door de voorzitter, uitleg waar we hier voor zaten etc., kwam mijn advocaat Thijs Stapel met zijn 1e verzoek. Dat verzoek was om de zaak door te verwijzen naar een ander OM en een andere rechtbank dan Leeuwarden omdat het juist het OM te Leeuwarden was dat verantwoordelijk was voor het onderzoek van de zaak Vaatstra en diverse leden van dat OM er flink van langs krijgen in mijn publicaties. Het is ook het OM Leeuwarden dat mij eerder voor smaad liet veroordelen. Daarom is juist het OM Leeuwarden ernstig bevooroordeeld en zou deze zaak niet mogen doen.

Eerst kreeg de OvJ Sierd Eijzinga de gelegenheid om daar een reactie op te geven. Hij betoogde dat het OM per definitie niet onbevooroordeeld is omdat het OM tenslotte vindt dat de verdachte veroordeeld dient te worden. Die redenering klopt ook wel, maar het is juist dit OM dat extra bevooroordeeld is omdat het reeds talloze malen heeft laten blijken mij de mond te willen snoeren en ook niet is ingegaan op mijn verzoeken om bijvoorbeeld Faek Mustafa en andere vrienden van Ali H. in hun ‘onderzoek Ali H.’ te betrekken.

De rechters trokken zich terug voor beraad. Na 10 minuten kwamen zij terug. Zij wezen het verzoek af omdat zij de redenering van Eijzinga konden volgen. Het OM is per definitie niet onbevooroordeeld, bovendien ondeelbaar en daarom mocht de rechtbank Leeuwarden deze zaak doen. Dat het nu juist het OM Leeuwarden was dat de zaak Vaatstra onder haar hoede had, doet daar niets aan af, zo was de redenering.

Nu de zaak inhoudelijk behandeld zou worden deed mijn advocaat een 2e verzoek. Namelijk het verzoek om de zaak aan te houden totdat er getuigen zouden worden gehoord. Dit verzoek was reeds een aantal dagen tevoren verzonden aan de rechtbank, zoals u hier kunt lezen maar de rechtbank had laten weten dat dit verzoek tijdens de zitting zou worden behandeld.

Daarom deed mijn advocaat nu het verzoek om de zaak aan te houden totdat deze getuigen waren gehoord. Wederom trokken de rechters zich terug om zich te beraden over het verzoek.  Ook weer na ca. 10 minuten kwamen de rechters terug. Zij wezen het verzoek tot getuigenverhoor af. Met een naar mijn mening zeer merkwaardig argument. Het kwam op het volgende neer: We geloven wel dat u getuigen heeft en dat zij verklaard hebben wat u zegt dat ze verklaard hebben. En ook dat u mocht aannemen dat die verklaringen de waarheid zijn. En daarom vinden wij het niet nodig dat deze getuigen gehoord worden. Als er tijdens de zitting nog iets verandert dan houden we de mogelijkheid open dat deze getuigen alsnog verhoord moeten worden.

Als je dat laat bezinken dan vraag ik mij af hoe het mogelijk is om tot een veroordeling van smaad te komen. Want wat betekent dit nu eigenlijk? Correct me if I am wrong, maar volgens mij betekent dit het volgende:

We geloven wel dat Isabella u heeft verteld dat ze direct aan de politie heeft verteld dat Ali en Faek bij moord betrokken waren. We geloven wel dat ze diezelfde dag door Faek met de dood is bedreigd. We geloven wel dat ze volgende dag met haar vader aangifte van deze doodsbedreiging heeft gedaan. We geloven wel dat de politie hier allemaal niets mee heeft gedaan. We geloven wel dat zij heeft verklaard dat Faek en Ali kind aan huis waren bij Wolfgang. We geloven wel dat zij heeft verklaard dat er dubieuze zaken werden gedaan in de caravan van Wolfgang, zoals drugs, porno en handel in onder meer playboy-spullen. We geloven ook dat zij Ali in 2009 in Groningen heeft gezien met een vriend en dat ze vervolgens door deze vriend is bedreigd. We geloven wel dat Faek heeft verklaard dat hij op de dag van de moord in Buiten-post is verhoord door de politie en een verklaring heeft afgelegd dat hij getuige is geweest van de moord en dat die is gepleegd door Ali in de caravan van Wolfgang. We geloven wel dat Faek’s beste vriend Rida heeft verklaard dat Faek dit de volgende dag aan hem heeft bevestigd. We geloven wel dat zij elkaar sinds die dag nooit meer gezien hebben. We geloven wel dat Thomas Vos heeft verklaard dat Marianne ook in de caravan van Wolfgang kwam. We geloven wel dat Ludger Dill een dikke vriend was van Wolfgang. Met andere woorden, we geloven best dat Wolfgang liegt dat hij barst in zijn aangifte tegen u. Maar op dit moment vinden we het niet echt nodig dat uw getuigen dit allemaal onder ede gaan herhalen in een openbare zitting.

Wim Dankbaar

 

 

 

Tags: , ,

Laat een reactie achter