Welkom bij Burgergazet

Niks vernielen hier

Leden login

Wachtwoord vergeten?

Meer, meer, meer!

De voorzitter van het Europees Parlement (EP), Antonio Tajani wil Europese belastingen invoeren, hij zei dat in een interview met Duitse media. Met dat geld wil hij het budget van de EU verdubbelen van 140 naar 280 miljard euro. Het grotere budget is volgens de EP-voorzitter nodig om de vluchtelingencrisis aan te pakken en voor de strijd tegen het terrorisme.

Wie een beetje googelt naar de uitgaven en inkomsten van de EU op internet kan daar verbijsterende cijfers vinden. Naar verhouding was Nederland tussen 2000 en 2015 gemiddeld de grootste nettobetaler van alle EU-lidstaten. In 2015 betaalde elke Nederlander netto iets minder dan 150 euro aan de EU en in dat jaar droeg Nederland 2,5 miljard euro meer af aan de Europese Unie dan deze in Nederland uitgaf. Voor alle duidelijkheid die 2,5 miljard is inclusief een jaarlijkse korting die geldt voor de periode 2014-2020 en die nog door de EU moet worden uitbetaald. Zonder die korting gaf Nederland in 2015 ongeveer 3,5 miljard euro meer uit dan het ontving, oftewel 210 euro per inwoner.

Zoals u in bovenstaande tabel kunt zien, zijn er maar 11 landen die meer betalen dan er binnenkomt. De rest (17 landen) profiteert volop van onze goedhartigheid, al zal de politiek zeggen dat we als dank wel kaas naar die landen mogen exporteren. Op basis van gegevens van de Europese Commissie heeft Griekenland in 2016 een totale uitstaande schuld van € 320,1 miljard, waarvan een Nederlandse aandeel van € 16,5 miljard (exclusief bijdragen aan het IMF en het ESM). Kunt u zich voormalig Minister van Financiën Jan-Kees  de Jager nog herinneren? Dat geld naar Griekenland komt terug! Met rente! Welnu, vergeet het maar.

Brexit
Nu Engeland heeft besloten om uit de EU te stappen zijn de rapen helemaal gaar. In de media heeft iedereen al kunnen lezen dat de EU een schadevergoeding voor het vertrek eist waar de honden geen brood van lusten. Financial Times berekende dat Engeland uiteindelijk een bedrag tussen 40 miljard en 60 miljard euro zal moeten betalen om zich van de Europese Unie te kunnen bevrijden. Van je vrienden moet je het hebben!

Het Verenigd Koninkrijk betaalde na Duitsland het meest aan de EU en de voorgenomen uittreding zal dus grote consequenties hebben voor de geldstromen binnen de Unie. Omdat het Verenigd Koninkrijk een nettobetaler is, kan Brexit een gat in de begroting achterlaten dat moet worden opgevuld door de overige zes lidstaten.
En nu wil de voorzitter het budget verdubbelen. Meer, meer meer!

De EU kent drie belangrijke bronnen van inkomsten. De eerste zijn de zogeheten traditionele middelen, vooral invoerrechten. Deze kunnen lang niet alle kosten dekken. Daarom dragen de lidstaten ook een deel van de btw af en sinds 1989 ook een bedrag dat is gebaseerd op de hoogte van het bruto nationaal inkomen. Deze laatste inkomstenbron is steeds belangrijker geworden: inmiddels wordt 70 procent van de kosten van de EU verdeeld over de lidstaten naar rato van hun bni. Terwijl niemand nog weet hoeveel we meer moeten gaan betalen vanwege Brexit, durft men nu gesproken over Europese belastingen als vierde en nieuwe inkomstenbron.

Nog één keer dan…
Na aftrek van de Gemeenschapsbelasting en een bijdrage voor de ongevallenverzekering houden Europarlementariërs € 6.400,04 per maand over.
Verder hebben Europarlementariërs recht op onbelaste onkostenvergoedingen. Deze onkostenvergoedingen worden evenals het salaris direct betaald uit de EU-begroting. De maandelijkse vergoeding voor algemene uitgaven is vastgesteld op een vast bedrag van € 4.320. Hieruit worden leden van het Europees Parlement geacht uitgaven in hun lidstaat van herkomst te betalen, zoals kosten voor kantoorruimte en kantoorartikelen.

Uiteraard worden ook de daadwerkelijke reiskosten van en naar vergaderingen van het Europees Parlement in Brussel en Straatsburg vergoed, plus een vaste vergoeding per gereisde kilometer. Reizen voor andere doelen dan officiële vergaderingen van het Europees Parlement worden ook vergoed, voor zover deze reizen uit hun functie als Europarlementariër voortkomen. Na overlegging van de vereiste bewijsstukken worden reis, accommodatie en bijkomende kosten vergoed tot een maximum van € 4.264,00 per jaar.

Ook krijgen Europarlementariërs twee derde van hun medische kosten vergoed.
Hiernaast ontvangen de leden van het Europees Parlement een verblijfsvergoeding van € 306,00 voor elke dag van aanwezigheid op officiële vergaderingen. Een parlementslid kan deze vergoeding alleen krijgen als de presentielijst getekend is. We kennen allemaal de beelden van het tekenen van betreffende presentielijst en konden tevens zien dat de parlementariër die daar voor onze belangen opkomt, direct weer verdwijnt in de lift.

O ja, Europarlementariërs hebben vanaf 63-jarige(!) leeftijd recht op ouderdomspensioen. Het bedrag hiervoor is 3,5% van het salaris voor elk jaar dat ze lid zijn geweest van het Europees Parlement, met een maximum van 70% van het salaris.

En nu wil de voorzitter het budget verdubbelen.
De komkommers zijn inmiddels recht, de kinder-surprise-eieren zijn allemaal even groot en de gloeilamp is verboden, het doel is bereikt.
Ik zou zeggen denk bij de volgende verkiezingen (het zou zomaar kunnen dat dit niet al te lang duurt) goed na op welke partij u stemt en stem eens op een partij die kritiek heeft op de EU en niet klakkeloos alles accepteert. Er is niets mis met Europa om de handel te bevorderen, maar een Verenigde Staten van Europa kond wel eens heel slecht voor ons uitpakken. Ook met een verdubbeld budget.

 

Tags: , , , ,

Laat een reactie achter