Welkom bij Burgergazet

Niks vernielen hier

Leden login

Wachtwoord vergeten?

Leugens en bedrog

Ontvangen e-mail

Illegale gelukzoekers, de Nederlandse overheid liegt en bedriegt U!
Dat politici en degenen die zij aan zij met hen ‘werken’, wij kunnen beter schrijven ‘aanwezig’ zijn, de lijst van de meest onbetrouwbare figuren in onze afbrokkelende samenleving vormen, is hier al vaker gesteld en bewezen. Daarom zou daar geen nieuw bewijs aan toegevoegd hoeven te worden.

Maar de nieuwe directeur Jannita Robberse van de Dienst Terugkeer en Vertrek, geeft toe dat zich circa 8.100 afgewezen gelukzoekers in ons land bevinden, waarvan de dienst geen idee heeft waar zij verblijven of waarheen zij zijn vertrokken.

Robberse die in Wageningen Milieuhygiëne studeerde en daarna – zoals alle top- onrendabelen – gelijk in overheidsdienst trad, is toch wel de meest aangewezen persoon die dat kan weten, want […] dit aantal zou het zijn, maar dan vergeet deze Dienst zeker de talloze afgewezen gelukszoekers die in de loop der jaren in ons land zijn binnengekomen terwijl de het ook door Nederland getekende Verdrag van Dublin stipuleert dat ook gelukszoekers asiel aan kunnen vragen, maar dit slechts kunnen doen in het land waar zij EU-gebied betreden, hetgeen in bijna 99% van alle gevallen die voor ons land van toepassing zijn, Griekenland, Italië of Hongarije is.

Zou ons land de regels van Dublin naleven, dan betekent dit dat deurkloppers gelijk weer terug moeten worden gezonden; wat niet gebeurt. Volgens de regels en de juiste interpretatie daarvan kan een aan onze grenzen met België en Duitsland aankloppende persoon geen asiel aanvragen; d.w.z. hij of zij mag dat proberen, maar de aanvraag kan meteen afgewezen worden met verwijzing naar het eerder genoemde verdrag. Nederland houdt zich uit angst voor chantage door de zieligheidsindustrie niet aan zijn eigen ondertekende verdragen!

Het getal dat Robberse nu uit de mouw schudt is uitsluitend bedoeld om de eenvoudige [….] burgers te misleiden. Immers de ervaring van de laatste jaren heeft geleerd dat als je de ‘migratiecijfers’ van ons buurland Duitsland vergelijkt met die van Nederland, het voldoende is om 10% van de Duitse getallen te extrapoleren op die van ons land.

De Duitse autoriteiten die overigens door dezelfde nalatigheid ook niet weten waar de ondergedoken personen zich bevinden, schat hun aantal op circa 250.000. En 10% daarvan zouden voor ons land betekenen: 25.000, wat weer aardig overeenkomt met getallen uit 2013 van Amnesty International die kennelijk een beter zicht hebben op deze zorgwekkende ontwikkeling dan Den Haag.

Er is dan ook geen enkele reden om aan te nemen dat het aantal verminderd zou zijn en wij schatten, alle ons beschikbare gegevens bij elkaar leggend en vergelijkend op betrouwbaarheid, dat er zich in ons land circa 50.000 ‘illegalen‘ bevinden.

Echter, het woord ‘illegaal‘ is na de chantage van de PvdA in het kabinet Rutte II niet langer van toepassing. De wet om verblijf als afgewezene en niet teruggekeerde in ons land als illegaal te bestempelen werd dankzij de PvdA niet aangenomen.

Wij zien het sprookje van Jannita dan ook zuiver als een zoethoudertje in verband met de gebeurtenissen in Stockholm. De burger moet het idee krijgen dat de overheid wel wat tracht te doen aan de illegalensituatie, maar jammer: wij weten het ook niet!

Want in principe, zoals ‘Stockholm‘ heeft aangetoond is een illegale (cr)imigrant tevens een tikkende tijdbom. Maar dat is voor de politiek geen reden voor bezorgdheid. Een Twitterberichtje – geschokt, verrast, bedroefd – vanuit de ivoren toren en dan met vermaak toeziend hoe de burgers steeds bozer worden, het zal nog wel een tijdje duren.

Overigens iets off topic, op 09.04.2017 heeft een boze 47-jarige Duitse burger zijn BMW het stadhuis van Verden binnengereden, waarna hij de auto waarin een volle gasfles lag, zelf in brand stak om daarna gearresteerd te worden. De man was het getreiter door de overheid zo zat, dat hij tot deze wanhoopsdaad besloot.

Net zoals een Amerikaan die na een gevecht met de belastingdienst, zijn eigen vliegtuigje het belastingkantoor binnenvloog, een 9/11 avant la lettre.

N.B.
Hierbij moet onderscheid worden gemaakt tussen geregistreerde illegalen (afgewezen gelukzoekers) en kansloze binnendringers die hier wachten op nieuwe wetgeving (pardon, gezinshereniging met vooruit gestuurde zoon, gedogen met bed-bad-brood, betaald vervoer naar gewenste bestemming, opheffen Dublin-regels, kerkasiel, Groningen-asiel, handhaven terugkeerbonus etc.). Tot deze laatste categorie behoren in Frankrijk onder meer de Calais/Duinkerken-illegalen.

Tags: , , ,

Laat een reactie achter