Welkom bij Burgergazet

Niks vernielen hier

Leden login

Wachtwoord vergeten?

Hoezo geldgebrek?

Met enige regelmaat worden we geconfronteerd met uitspraken van overheidsfunctionarissen dan wel politici die ons met smartelijk gelaat kond doen van het feit dat we hebben te maken met geldgebrek.

Defensie weet daar over mee te praten. Bij gebrek aan munitie moeten de militairen ‘pang’ dan wel ‘boe’ roepen om een eventuele vijand af te schrikken of met eikels schieten om de kosten voor kogels te drukken. Ook het aanschaffen van warme kleding voor oefeningen in Noorwegen behoort tot de particuliere initiatieven van de militairen.

De zelfgebreide borstrokken raken weer in zwang en ook een militair op klompen en met een Unox- of Chocomelmuts op is straks heel normaal. En dat allemaal omdat de overheid zegt niet over voldoende financiële middelen te beschikken. Maar het is niet alleen bij defensie kommer en kwel.

Regelmatig lezen we berichten dat bepaalde, levensreddende medicijnen niet meer worden verstrekt. De ouders van een kind met een zeldzame, dodelijke taaislijmziekte krijgen te horen dat de medicatie voor hun kind te duur is en dus niet meer wordt vergoed. Een levensreddend middel is er dus wel, maar wordt niet meer beschikbaar gesteld. Vreselijk natuurlijk als de reden geldgebrek is. Maar dat is de reden niet.

We bulken letterlijk in het geld. Gistermorgen (20/10) heb ik onder meer het hoofdartikel “Amper controle zwendel” in De Telegraaf gelezen. Op pagina 2 en 3 stond het vervolg: “FRAUDE TURK heeft vrij spel.”

Het gaat over 8000 tot 12000 Nederturken (CBS-cijfers) die in ons land een uitkering krijgen, maar in hun vaderland een royaal huis bezitten. Van enige controle door de Nederlandse overheid op hun bezittingen is nauwelijks sprake. En dan hebben we het alleen nog maar over Turkse zwendelaars.

We kennen ook de berichten over frauderende Polen, Bulgaren, Roemenen en overige wereldburgers die hier straffeloos onze staatskas kunnen plunderen. En al die criminelen, want dat zijn het, lachen zich te barsten om die krankjoreme Nederlandse overheid.

Een overheid die voornamelijk bestaat uit ach en wee roepende politici die zich ‘geschokt’ tonen bij berichten over de misdaden van ‘onze’ buitenlandse medeburgers en vervolgens verder slapen. Maandelijks worden ze even wakker worden en controleren ze of hun ‘schadeloosstelling’ inclusief emolumenten wel is overgemaakt.

Ik breng u de Europarlementariër Hans van Baalen (VVD) even in herinnering. Gelijk veel van zijn collega’s een blater die uitsluitend schaapachtige, nietszeggende geluiden kan maken. Het was op 23 augustus 2013 dat Hans zijn ‘krachtige’ uitspraak deed: “Wij moeten waken voor Bulgaren en Roemenen met snode plannen.” Dat betekent dus niet meer dan Mèêèh.

Die Bulgaren en Roemenen kwamen hier, roofden uit de financiële vleespotten en niemand die er iets aan deed. Het is inmiddels oktober 2018, ze komen hier nog steeds uit diverse landen inclusief Turkije en de rooftochten gaan onverminderd door. Het deel van staatsruif waaruit deze zwendel wordt gefinancierd blijkt nooit leeg te zijn.

We hebben, zeggen ze, geldgebrek als het gaat over defensie, medicijnen, de zorg, onderwijs, politie en tal van andere zaken. Maar als het gaat over duizenden buitenlandse fraudeurs, dan blijft de geldkraan immer stromen. Voor de blokkeer-Friezen mag een proces een vermogen kosten en wel een week duren. Want het recht moet, ongeacht de kosten, z’n loop hebben nietwaar?

Maar aan die steeds maar weer terugkerende en zich uitbreidende miljardenzwendel van al die ‘lieve en vriendelijke’ buitenlandse zwendelaars doen we nauwelijks iets. Geen ‘recht’ geen OM, geen controle, geen waarheidsvinding en geen vervolging. Wie lacht (en huilt) niet die de mens beziet. Voorlopig kunnen de zwendelaars blijven lachen (en incasseren) en rest ons het huilen.

Al die buitenlandse zwendelaars zijn het bewijs; er is hier helemaal geen geldgebrek.

Tags: , , ,

Laat een reactie achter