Welkom bij Burgergazet

Niks vernielen hier

Leden login

Wachtwoord vergeten?

Hoe groen is groen?

Hoe groen is groen eigenlijk? Nee, ik heb het niet over GroenLinks, maar over zogeheten groene stroom. We streven uiteindelijk naar een zogeheten milieuvriendelijke wereld nietwaar? Ons wordt voorgehouden, dat we pas milieuvriendelijk bezig zijn, als we gebruik maken van zogeheten groene stroom.

Nu vind ik ‘milieuvriendelijk’ een bedrieglijk woord. We kunnen beter spreken over méér of minder milieubelastend. Je zou toch zeggen dat bij het testen van onze landelijke sirenes, elke eerste maandag van de maand, ook gebruik wordt gemaakt van groene stroom.

Maar afgelopen maandag, 2e Paasdag, hebben we om 12:00 uur geen sirenes gehoord. 2e Paasdag gekoppeld aan het oorverdovende testgeluid van sirenes geeft natuurlijk geen pas.

Overigens werden in maart ook niet overal de sirenes gehoord. Op maandag 5 maart gooide de stroomruzie op de Balkan roet in het eten (digitale Telegraaf 2/4). Daardoor liepen sommige klokken niet op tijd. Ruzie op de Balkan? Daardoor zouden onze sirenes niet kunnen werken? En onze elektrische klokken kunnen bij een ruzie op de Balkan niet op tijd lopen?

De Balkan? We hebben het dan over Albanië – Bosnië en Herzegovina – Bulgarije – Griekenland – Kroatië – Macedonië – Montenegro – Servië – Turkije (Europees gedeelte). In een aantal opzichten gaat het dan over landen die dan misschien wel meedoen aan het Eurovisie Songfestival, maar voor wat betreft het milieu en ook op ander terreinen bij ons mijlenver achterlopen.

Problemen met de stroomvoorziening op de Balkan kan dus desastreus zijn voor de stroomvoorziening in ons land. Op 8 maart las ik in De Telegraaf het volgende: “Duitse gezant naar Balkan over ’stroomdip’.” Het artikel vermeldde tevens:

“Het Europees systeem van stroomvoorziening en -doorvoer van elektriciteit is in 25 landen aaneengeschakeld. Een overkoepelend orgaan, de Entsoe-e, zorgt ervoor dat overal de stroom gelijkmatig op de hoogspanningsnetwerken vervoerd wordt met een frequentie van gemiddeld 50 hertz. Sinds half januari is er druk weggevallen omdat er in Kosovo te weinig elektriciteit was en Servië de tekorten niet aanvulde.”

Over het produceren van stroom in die landen is men het nog lang niet eens. En ook wordt er nog wel eens ‘ruzie’ gemaakt. Hoe lang heeft het in Duitsland (voormalig Oost-Duitsland) niet geduurd alvorens men wilde erkennen, dat bruinkool geldt als verreweg de meest milieuschadelijke vorm van energieopwekking. Maar het is goedkoop en het ligt bij wijze van spreken voor de deur.

En hoewel men op de Balkan hier en daar best wel aan het zoeken is naar alternatieven voor de huidige, sterk vervuilende brandstoffen voor de productie van elektriciteit, zal er nog heel wat water naar de Middellandse Zee stromen, alvorens kan worden gesproken over methoden die het predicaat ‘groen’ verdienen. Anders gezegd; het produceren van ‘groene stroom’ heeft in die landen niet direct de hoogste prioriteit.

Als de Serviërs en de Kosovaren ruzie maken, dan bestaat de kans dat ons klokje thuis anders gaat tikken. Onze stroom wordt dus onttrokken aan leidingen die met die van 25 andere landen zijn verbonden. Onlangs sprak ik iemand met een goed verstand maar met net zo veel technisch inzicht als een dood paard. Hij was overgeschakeld op ‘groene stroom’ en dat gaf hem een goed gevoel, zo liet hij mij weten.

Ik vroeg hem, wat hij zich daarbij voorstelde. Volgens hem moest er ‘ergens’ een grote fabriek staan waar biomassa, zoals gft-afval ingaat en die er als elektriciteit weer uitkomt. Hij had zich er eerlijk gezegd niet zo in verdiept. En hij is waarachtig niet de enige.

Al die Europees opgewekte elektriciteit, door middel van kernenergie, kolen, gas, bruinkool, olie, hout, turf, biomassa, wind- en zonne-energie, komt via een Europees geschakeld netwerk bij ons binnen. Maar als enkele Oost-Europese producenten ruzie maken, tikt het klokje bij ons thuis niet meer zoals wij dat gewend zijn. Het plaatsen van zonnepanelen en, daar waar mogelijk, gebruik maken van windenergie is, naast andere ontwikkelingen, evenwel een stap in de goede richting.

Hierbij moeten we bedenken, dat in reclamemateriaal en -aanbiedingen altijd de zon schijnt en er nooit iets fout gaat. Laat u zo mogelijk altijd door een professional informeren. Dat geldt ook voor de aanstaande veranderingen die ons staan te zoals het omschakelen van aardgas naar een andere energiebron. Daarbij zal zeker de isolatie van uw woning aan de orde komen.

Ik zal daar binnenkort eens aandacht aan besteden. Want er bestaan op dit moment diverse situaties waar het isoleren van woningen is uitgedraaid op fiasco’s, mede omdat de uitvoering heeft plaatsgevonden door familieleden van Beun de Haas. Deze ‘familieleden’ van Beun beschikken niet over minstens twee noodzakelijke elementen; kennis en kunde, om tot een professioneel resultaat te komen.

Alvorens het groene licht te geven voor een ‘groene’ verandering dan wel aanpassing, is het belangrijk dat u zich ‘straks’ niet groen en geel gaat ergeren door gebrek aan de juiste informatie, of dat u zich heeft laten leiden door de stelling dat het gras aan de overkant altijd groener is.

 

 

Tags: , , , , ,

Laat een reactie achter