Welkom bij Burgergazet

Niks vernielen hier

Leden login

Wachtwoord vergeten?

Het bestaat helaas nog steeds (1)

Eigenlijk ben ik al moe als ik eraan begin; schrijven over een waardig, zelfgekozen levenseinde. Voor- en tegenstanders bestoken elkaar voortdurend met argumenten. Elke discussie over dit onderwerp lijkt tot mislukken gedoemd vanwege de vooringenomen standpunten die onwrikbaar lijken. En dat allemaal omdat al dan niet religieuze opvattingen bepalen wat wel en niet mag. Punt uit! Dat was zo, dat is zo en dat zal misschien ook altijd zo blijven. Ik ben niet opgegroeid in een religieuze omgeving.

Wel ben ik (als leesfanaat) al op jonge leeftijd begonnen met het lezen in de Bijbel. Tegenwoordig kun je de inhoud van dat boek via internet lezen.
Ook heb ik veel geluisterd naar mensen die hun religie bij wijze van spreken met de paplepel kregen ingegoten. Mensen die vele duizenden uren hebben besteed aan Bijbelstudie en luisteren naar de preken in hun kerk.

Op internet lees ik onder meer: “De Bijbel geeft over veel verschillende onderwerpen informatie. Soms vraagt het wat meer studie om te begrijpen wat de Bijbel bedoelt.” En daar zit volgens mij nu net het probleem. Het gaat er niet om wat de Bijbel bedoelt, maar wat de verschillende visies zijn van de desbetreffende Bijbelvorsers.

En met al die studie van miljoenen mensen is men het tot op de dag van vandaag niet eens kunnen worden over de ‘juiste’ betekenis van de inhoud van dit ‘goddelijk’ werkstuk. We hoeven alleen maar te kijken naar de vele kerkelijke instellingen en christelijke politieke partijen die allemaal een eigen visie verkondigen.

Instellingen en partijen die allemaal menen, dat de teksten in de Bijbel net even anders moeten worden gelezen. In mijn woonomgeving ken ik onder meer twee ontzettend aardige, jonge mensen. Allebei met een christelijke achtergrond, maar niet van dezelfde kerk. Toen ze bekend maakten, dat ze voor de rest van hun leven als echtpaar door het leven wilden gaan en dus wilden trouwen, probeerde de vader van de jongen hier een stokje voor te steken.

Vader meende, als godvruchtig man, dat zijn zoon niet mocht trouwen met een meisje uit een ‘verkeerde’ kerk. Om een dramatisch verhaal kort te houden; vader heeft alle banden met z’n zoon verbroken en de jongelui zijn toch getrouwd. Sterker nog, er zijn inmiddels twee kinderen. Maar opa wil zelfs deze, in zijn ogen, bastaardkinderen niet ontmoeten. Ook de dominees van beide kerken zijn met al hun vele uren Bijbelstudie niet in staat om vader op andere gedachten te brengen.

En dan een ander jong echtpaar. De vrouw vertelde mij onlangs, dat haar ouders niet op bezoek komen als zij een spijkerbroek draagt. Ze wordt van te voren gebeld, zodat ze nog de tijd heeft om een jurk aan te trekken. Het bestaat nog echt en er bestaan duizenden van dit soort voorbeelden. Zoals meisjes die in een jurk naar school fietsen en zo gauw ze de deur uit zijn alsnog een spijkerbroek aantrekken. Bij school aangekomen, moet uiteraard de jurk weer aan.

Nogmaals, alleen die zin al: “Soms vraagt het wat meer studie om te begrijpen wat de Bijbel bedoelt.” Zo lang de ‘christelijke deskundigen’ over de teksten in de Bijbel van mening blijven verschillen, ondanks de vele uren die zij eraan hebben besteed, zullen ook de diverse religieuze groeperingen elkaar blijven bestrijden. En dan heb ik het nog niet eens over de islam en andere religies.

Ik heb met name in het Oude Testament de meest afgrijselijke verhalen gelezen. Bijvoorbeeld in boek 1 Samuël 15. Daarin zegt Samuël tegen Saul: “Luister nu naar wat de Heer zegt: “Ik ga de Amalekieten straffen voor wat ze Israël hebben aangedaan. Want Amalek heeft Israël aangevallen toen het volk uit Egypte kwam. Ga nu en vernietig Amalek. Dood alles en iedereen: mannen en vrouwen, kinderen en baby’s, koeien en schapen, kamelen en ezels.” Saul riep het volk bij elkaar en verzamelde een leger bij Telaïm: 200.000 mannen te voet. Bovendien nog 10.000 mannen uit Juda.

Het is al lang geleden dat ik dit voor het eerst heb gelezen. Onlangs nog eens weer gekeken en het staat er nog steeds. Ik probeer mij er een voorstelling van te maken. Een leger bestaande uit 210.000 mannen, dat met speren en zwaarden een heel volk moet uitroeien, inclusief alle dieren. En dat in opdracht van God. Dit is slechts één van de vele, massale slachtpartijen. Mijn voorstellingsvermogen schoot en schiet nog steeds tekort. Begrijpelijke antwoorden van religieuze deskundigen heb ik nooit gekregen. Wel werd mij verteld dat Zijn wegen ondoorgrondelijk zijn. En daar moest ik het dan mee doen.

wordt vervolgd…

Tags: , , ,

Laat een reactie achter