Welkom bij Burgergazet

Niks vernielen hier

Leden login

Wachtwoord vergeten?

Grimmig, grimmiger, grimmigst

En weer ging het dit weekend fout in Den Haag. En weer zwijgt Jozias van Aartsen in alle talen. Nou nee, niet in alle talen, want ondanks de toenemende grimmigheid in ‘zijn’ stad, brengt Jozias z’n vakantie door in Frankrijk. Even een paar weekjes z’n Frans ophalen en afdalen naar de basale genoegens des levens. Papa fume une pipe et mama pipe papa.

Van AartsenHet zal de burgervader waarschijnlijk aan z’n anus oxideren, dat vanuit ‘zijn’ stad de haat van ISIS-sympathisanten tegen andersdenkenden zich kan ontwikkelen en dat er nauwelijks tegen wordt opgetreden. Dit allemaal om ‘escalatie’ te voorkomen en onder de noemer van ‘vrijheid van meningsuiting’.

Hij heeft dan wel gezegd, dat hij diep gekwetst is door alle kritiek op zijn handelwijze (of juist het ontbreken ervan), maar als het een kerel dan wel echte burgervader was geweest, dan had hij juist op de barricaden moeten staan om deze moorddadige ‘ISIS-sympathisanten’ te bestrijden.

Inmiddels bereiken ons dagelijks beelden van de afgrijselijke moord- dan wel slachtpartijen, uitgevoerd door maniakale ISIS-strijders. We zien afgehakte hoofden op hekwerken gespietst, we horen over walgelijke doodsactiviteiten zoals stenigen en vrouwen en kinderen die levend worden begraven.

We zien ISIS-jongetjes van amper 10 jaar die met een verstarde glimlach, op smoeltjes waarvan het babyvet nauwelijks is verdwenen, staan te schreeuwen, dat ze graag iedereen willen vermoorden die geen Soenniet is. Ze kunnen nog niet lezen of schrijven, maar de ongebreidelde haat zit reeds in elke DNA molecuul gebeiteld. En dat allemaal omdat iedereen op de wereld die geen Soenniet is, dood moet, aldus de ISIS-waanzinnigen.

Onze ouders en voorouders zijn er al getuige van geweest en ook wij ontkomen er niet aan. Telkens staan er weer psychopaten op die hele volksstammen aan zich weten te binden. En telkens wordt weer gezegd, dat het wel niet zo’n vaart zal lopen en telkens weer blijkt dat ons voorstellingsvermogen te kort is geschoten.

Stel, u ziet iemand op straat lopen met een bivakmuts op en een vlag in de hand. Op die vlag staat een hakenkruis en de tekst, dat alle joden, negers, homo’s en spleetogen moeten worden uitgeroeid. Zo’n persoon zal binnen de kortste keren worden afgevoerd en zal bij ongewijzigd gedrag waarschijnlijk in een gesloten inrichting terechtkomen.

Zo’n vlag is natuurlijk al maniakaal, maar ook de gelaatsbeschermende kleding is inmiddels verboden. Zo niet voor de ISIS-sympathisanten. Ook hun haatzaaiende vlaggen leveren voor de gemeentebestuurders geen probleem op. Alles moet worden gedaan en niets nagelaten, om escalatie te voorkomen, zo menen ‘onze’ bestuurders.

In de Haagse Schilderswijk wordt door de ISIS-aanhangers al geschreeuwd, dat er een kalifaat moet komen en dat wij, autochtone Nederlanders, daar niets meer hebben te zoeken. Wie heeft die lui in Godsnaam of wiens naam dan ook naar ons land gehaald?

Ooit werden ze in eigen land bedreigd, zo werd ons voorgehouden en we moesten onze humaniteit tonen door ze op te nemen, te koesteren en te onderhouden. Een aantal van hen heeft dat niet weten te waarderen. Ze accepteren onze regels niet en zijn erop uit om ons uiteindelijk af te slachten. Door onze uitkeringsinstanties zullen ze evenwel zo lang mogelijk worden gekoesterd.

En als het aan schijtlijster (helaas, een ander woord heb ik niet voor hem) Jozias ligt, vallen de uitingen van deze ISIS-sympathisanten allemaal onder de vrijheid van meningsuiting.

De niet aflatende stroom aan berichten en beelden uit de Gazastrook wordt inmiddels aangevuld met de afgrijselijke beelden van de massamoordenaars van ISIS. De hele wereld kijkt nu naar Amerika. Want uiteraard zijn de Amerikanen ‘verplicht’ om het ‘op te lossen’ wat schier onmogelijk is. Onze dappere Dodo’s in de Tweede kamer zijn al zo flink geweest om vragen te stellen over een Nederlandse inbreng, want natuurlijk moet Nederland weer een woordje meespreken. U wordt verzocht uw portemonnee alvast te openen.

Maar ik hoor eigenlijk niets uit de overige Arabische landen, waarvan sommige toch schathemeltje rijk zijn. Ook hoor ik niets uit, bijvoorbeeld, Japan, Zuid-Korea, China of Indonesië, om zo maar enkele ‘zijstraten’ te noemen. Op 26 juli schreef ik al een artikel over het Kalifaat der Nederlanden in plaats van het Koninkrijk der Nederlanden.

Onze bestuurders zijn er blijkbaar trots op, dat we deze waanzinnige supporters van de ISIS-massamoordenaars een plaats in onze samenleving hebben geboden en hen alle gelegenheid bieden om van hieruit hun psychopathische, moorddadige activiteiten verder te ontwikkelen, met steun van het desbetreffende gemeentebestuur.

Geen van die, door ons betaalde, bestuurders vraagt zich af wat en wie we in de afgelopen jaren in ons land eigenlijk hebben toegelaten. Het begon in Den Haag grimmig; inmiddels wordt het steeds grimmiger, terwijl de waanzin steeds verder uitbreidt. En als het op z’n grimmigst is, zij we voorgoed de klos en valt er niets meer te kiezen.

Het zal u niet verbazen, dat ik Jozias en z’n landelijke en verantwoordelijke medebestuurders moeilijk een prettige vakantie kan wensen.

Tags: , ,

Laat een reactie achter