Welkom bij Burgergazet

Niks vernielen hier

Leden login

Wachtwoord vergeten?

Feiten en meningen (1)

(Dit is een aanvulling/vervolg op het artikel van Evert Bezema.)

Het verschil tussen feiten en meningen bepaalt in veel gevallen de wijze waarop we met elkaar omgaan. We vinden het vanzelfsprekend, dat ieder mens recht heeft op een eigen mening, maar het betekent niet dat het over dezelfde mening gaat.

Ik haal nog maar eens een uitspraak aan van de helaas overleden dichter, taalpurist en humorist Driek van Wissen, die terecht opmerkte, dat de taal het voertuig is van de geest.

Het betekent echter wel, dat we, willen we elkaar ‘vinden’, in hetzelfde voertuig moeten zitten. En dáár ontbreekt het nog wel eens aan. Er werden en worden zelfs oorlogen gevoerd over, onder meer, religieuze en politieke onderwerpen. In de lokale politiek scheiden steeds meer partijen zich af van de landelijke koers. En dat heeft heel vaak te maken met het verschil tussen meningen dan wel gevoelens en feiten.

Volgens Van Dale betekent een mening: wat men van iemand of iets vindt, hoe men oordeelt. Dat is dan wel subjectief, dus een persoonlijke zienswijze of smaak. En een feit is een gebeurtenis of omstandigheid waarvan de werkelijkheid vaststaat. De verklaringen die Van Dale geeft, maken het er niet gemakkelijker op. Wat voor de één een mening is, is voor de ander een feit en omgekeerd. Anders gezegd, we hebben blijkbaar te maken met verschillende werkelijkheden en interpretaties van feiten.

Ik wil het nog eens hebben over de Oostvaardersplassen en dus ook over Staatsbosbeheer. Op de site van Wikipedia lees ik: Staatsbosbeheer (SBB) is de bos- en natuurbeheerder van de Nederlandse staat. De organisatie beheert in opdracht van de rijksoverheid omstreeks 267.000 hectare bos, natuurgebieden en andere terreinen, en is daarmee de grootste bos- en natuurbeheerder van Nederland. 

Als je het hebt over natuurbeheer in Nederland, heb je het over de ‘grote drie’. Het grootste gedeelte van alle Nederlandse natuurgrond, 510 duizend hectare in totaal, is in handen van natuurorganisaties: meer dan 460 duizend hectare. Drie daarvan beheren de bulk: Staatsbosbeheer, Vereniging Natuurmonumenten en De 12 Landschappen, de koepel van provinciale landschapsorganisaties.

Staatsbosbeheer
Deze organisatie is opgericht eind 19e eeuw door de Nederlandse Staat voor het aanplanten en onderhouden van bossen voor houtproductie.

Vereniging Natuurmonumenten
Dit is van oorsprong een organisatie voor bescherming van natuur, maar ook de oudste particuliere beheerder van natuurterreinen.

Provinciale Landschappen
Dit zijn particuliere natuurterrein beherende instanties op provinciaal niveau.

Ik wil mij in dit verband beperken tot SBB. Dit is een semioverheidsinstelling en heeft haar ontstaan en bestaan te danken aan belastingbetalende burgers. Nu ben ik over het algemeen niet zo’n grote fan van diverse overheidsinstellingen en dan druk ik mij eufemistisch uit. Die afkeer van diverse overheidsinstellingen is ontstaan door de houding dan wel misdragingen van vaak arrogante, narcistische, machtswellustige en betweterige (top)ambtenaren.

Mensen dus die door u en mij worden betaald. Het mag duidelijk zijn, dat ik het niet heb over hardwerkende brandweerlieden, politieagenten, militairen, boswachters, verpleegkundigen en tal van anderen in ambtelijke beroepsgroepen.

Nee, ik heb het over de ambtelijke opperhoofden die zich gedrag als God in Frankrijk of zelfs in de Oostvaardersplassen. In de loop der jaren heeft Staatsbosbeheer diverse malen onder vuur gelegen vanwege een veel te dictatoriale dan wel arrogante houding.

Zo maar enkele citaten. Ik heb ze gelezen op de website: Woudreus.nl en ze komen uit een overleg van Stichting De Woudreus met SBB in 2008: BNDeStem SBB onder Vuur.

Jan Kits Nieuwenkamp uit Vledderveen, gepensioneerd rijksambtenaar: “Ze sturen mensen met een dure brochure met een kluitje in het riet. ‘Het is zo, lieve mensen. Geloof het nou maar, want wij zijn SBB . Wij weten het wel’. De arrogantie.”
Het vernielen van een mooi landschap door een groepje tekentafelbiologen”, zegt Nieuwenkamp, “is te erg voor woorden. Het gebeurt in onze achtertuin en we hebben er niks over te zeggen.

SBB heeft volgens betrokkenen een macht en omvang die burgers afschrikt. “Veel mensen deinzen terug als ze tegenover SBB staan”, zegt Tweede Kamerlid Jan Mastwijk (CDA) uit Hoogeveen. Anderen bevestigen dat beeld. “Ze gedragen zich als een arrogante grootgrondbezitter“, vindt VVD-Kamerlid Janneke Snijder uit Wagenborgen.

Diverse Kamerleden herinneren zich een hoorzitting in maart in Den Haag met SBB directeur Chris Kalden. Snijder: “Het was de arrogantie ten top. Die man deed alsof er geen Eerste Kamer en Tweede Kamer zijn. De houding alleen al van: wij bepalen en wij weten wat goed is voor de natuur. Het is een staat in een staat. Ik heb het eigenlijk helemaal met ze gehad.

CDA’er Mastwijk laat er geen onduidelijkheid over bestaan. ” SBB houdt zich niet bezig met beleid. Dat doet de minister. Dat doen wij. Dat doen de provincies en gemeenten. SBB voert uit. Klaar!

(Wordt vervolgd)

Tags: , , , ,

Laat een reactie achter