Welkom bij Burgergazet

Niks vernielen hier

Leden login

Wachtwoord vergeten?

Cijfers…

Misschien is het u  opgevallen, misschien ook niet, maar er wordt bij problemen zoals voedseltekorten, ontwikkelingssamenwerking, opwarming van de aarde, armoede, vergrijzing, kindersterfte en uiteraard het toenemende aantal vluchtelingen en gelukzoekers nooit gesproken over overbevolking.
Wel over het vele geld dat men zogenaamd denkt ‘nodig’ te hebben om de problemen te lijf te gaan en het vervolgens in zinloze maatregelen steekt dan wel een bodemloze put gooit…

De redactie ontving onderstaande email over een ander onderdeel van overbevolking wat absoluut tot nadenken stemt. Een onderdeel dat zeker maatregelen behoeft van onze wegkijkende overheid. Het is een deeltje van de tekst van een site die met cijfers het overbevolkingsprobleem aankaart en eventuele gevolgen weet en durft te benoemen.
Zie voor verdere informatie: overbevolking.info

Islam
Er woonden in 2000 zo’n 6 miljard mensen op de aarde. Dit zal oplopen tot ± 9 miljard in  2050 en mogelijk tot 15 miljard in 2100. Natuurlijk zijn deze verwachte groeicijfers geen zekerheden. Sommigen berekeningen komen op “slechts” 8.500.000.000 mensen in 2050. Andere op komen op 10.000.000.000 mensen. Maar 1 ding is zeker: het moslimaandeel van de wereldbevolking zal veel sneller stijgen dan dat van enige andere groep dan ook:

Daarom hebben sommige demografen het niet over een “bevolking explosie”, maar over een “moslim explosie”, want was het aantal moslims in 2000 2 maal zo groot als de bevolking van Europa, in 2050 zal het bijna 5 maal zo groot zijn!
In 2000 waren er 20.000.000 moslims in Europa (3%). In 2050 zal dit zijn opgelopen tot 130.000.000 (20%). Sommige berekeningen komen zelfs uit op 160.000.000 (25%).

De enorme toename is natuurlijk niet alleen het gevolg van het feit dat moslims beduidend meer kinderen krijgen dan niet-moslims, maar komt vooral door de immigratie uit moslimlanden die wordt toegestaan  omdat de Europese politici geen andere oplossing voor het dreigend tekort aan jonge arbeiders in een vergrijzend Europa kunnen bedenken.
NB: Deze aantallen zijn voor een Europa zonder Turkije!

U kunt zich afvragen: Wat maakt dat uit? Religie is een kwestie van persoonlijke vrije keus en geen demografische zaak. Maar net zoals de ongeremde groei van de wereldbevolking ook in Europa voor grote problemen zal zorgen, zo zal een ongeremde groei van het moslim aandeel in Europa tot grote onrust en problemen leiden.

Zij zullen eisen gaan stellen welke niet in overeenstemming zijn met de nu geldende waarden en regels zoals het invoeren van de sharia wetgeving voor geschillen tussen moslims (nu al toegestaan in Canada), het oprichten van moslimscholen en moskeeën, onverdoofd slachten, burkas, fatwas, etc.

Het stap voor stap toegeven aan die eisen zal leiden tot een “extreem” rechtse reactie waarbij de moslims tot zondebok van de economische achteruitgang zullen worden bestempeld. Dit zal aanleiding zijn tot rellen, aanslagen en wellicht burgeroorlog.
Zie de recente ontwikkelingen in o.a. India, Cyprus, Libanon, Bosnië, Kosovo, Tsjetsjenië, de Filipijnen en Thailand.

Tags: , , , ,

Laat een reactie achter