Welkom bij Burgergazet

Niks vernielen hier

Leden login

Wachtwoord vergeten?

Verjaard

Half miljoen euro – Oh, dan is het verjaard!
Na verschillende fouten van politie en Justitie is na 8 jaar en 3 maanden de totale onschuld bewezen van Ad van Velsen, inzake verkrachting, poging tot doodslag en wederrechtelijke vrijheidsberoving (gijzeling).

Na het indienen van de berekening van de veroorzaakte schade, verklaarde Justitie op 02.11.2011 plotseling dat de zaak met ingang van 29.12.2004 verjaard zou zijn.

We beschrijven in het kort het verhaal van Ad van Velsen, waarbij Justitie tot nu toe in gebreke is gebleven ten aanzien van schadeloosstelling. Hierbij gebruikmakend van het uit de lucht gegrepen argument van verjaring. Daarmee het leven van de hardwerkende oud-ondernemer transport en logistiek in gruzelementen achterlatend.

Ad van Velsen was eigen ondernemer in transport, logistiek en handel in ongeregelde goederen. Beschuldigd door zijn toenmalige psychisch instabiele vrouw van verkrachting, besluit de politie tot een zeer gewelddadige inval op 27.12.1999.

Met deze inval werden ook verschillende persoonlijke eigendommen, waaronder erfstukken, door de politie meegenomen en kwamen nooit meer terug. In sommige verslagen werden deze eigendommen omschreven, in andere verslagen wordt deze diefstal ontkend.

Tevens werd naast de valse aangifte van verkrachting, het dossier op valse gronden uitgebreid met poging doodslag en wederrechtelijke vrijheidsberoving. Het heeft 8 jaar en 3 maanden geduurd om Justitie te bewegen de onschuld van Ad van Velsen en de gemaakte fouten te erkennen.

De gebeurtenissen die na 27.12.1999 volgden maakten het privé en zakelijke leven van Ad van Velsen onmogelijk. Dit is mede te lezen in zijn spraakmakende boek ‘Mijn Pleidooi’ waarvan er inmiddels 2.500 exemplaren hun weg naar de lezers gevonden hebben. Het boek leest spannend weg en is een achtbaan van achtereenvolgende ongelooflijke gebeurtenissen en is – los van de zaak – een fantastisch verhaal om te lezen.

Ingaande op het advies van Professor dr. P.J. van Koppen van de Universiteit van Maastricht en Professor mr. P.J.P. Tak van de Universiteit van Nijmegen is de toenmalige voorzitter van het College van procureurs-generaal, de heer Brouwer, tot de conclusie gekomen dat Ad van Velsen geheel onterecht als verdachte is aangemerkt (sepotcode 01).

Uit beide onafhankelijke onderzoeken is namelijk gebleken dat Ad van Velsen onschuldig is en er grote fouten door politie en Justitie gemaakt zijn. Hiervoor bood de heer Brouwer, op 06.03.2008, zijn oprechte verontschuldigingen aan en schrijft in zijn excuusbrief, dat het gebruikelijk is dat een advocaat een schadeberekening opstelt en deze vervolgens indient bij Justitie (via landsadvocaat).

Gezien Ad van Velsen:
geheel onterecht als verdachte is aangemerkt, door het rechercheteam beroofd is van zijn persoonlijke eigendommen, niet meer kon beschikken over diverse onroerende goederen in het buitenland, driemaal ten onrechte woningen ontruimd werden, onterecht in de gevangenis heeft gezeten, extreem hoge advocaatkosten gemaakt heeft om zijn onschuld aan te tonen, zijn gezinssituatie en privéleven ten gronde is gericht, zijn werk niet meer kon uitvoeren ten gevolge van de politieactie en daaropvolgend gemaakte fouten, van justitie zijde is opzettelijk geprobeerd om hem op valse gronden als psychiatrisch patiënt te laten opsluiten in een inrichting onder dwangverpleging met dwangmedicatie, omdat hij onterecht als verdachte werd aangemerkt was het onmogelijk om verzekeringen af te sluiten.

Op 02.07.2010 – dus binnen drie jaar nadat de schuld van de Staat (Justitie) is komen vast te staan – stuurt de advocaat van Ad van Velsen de schadeberekening naar Justitie, waarbij slechts een deel van de feitelijke schade gepresenteerd wordt. De gepresenteerde schade is tot maart 2008 berekend op ongeveer € 500.000. De totale schade tot dusver: ca. € 1,3 miljoen.

Als reactie op deze schadeberekening, verklaart landsadvocaat Pels Rijckens & Droogleever Fortuijn, met name mr. G.H.J. Houtzagers en mw. mr. W.B. Gaasbeek, dat de zaak per 29.12.2004 verjaard zou zijn. Dit is hoogst verdacht, gezien verschillende juristen, advocaten en zelfs voormalig minister van Justitie de heer Ivo Opstelten zich over deze zaak gebogen hebben tussen 29.12.2004 tot 02.11.2010, tot het moment waarop Justitie het argument van verjaring uit de lucht greep.

Hierna volgden nog letterlijk honderden brieven over en weer, die Ad van Velsen en de Nederlandse overheid (en daarmee de Nederlandse belastingbetaler) honderdduizenden euro’s hebben gekost.

Wie deze correspondentie leest, raakt – gezien de tegenstrijdigheden en veranderende weergave van de feiten – al snel overtuigd dat Justitie-functionarissen de waarheid, rechtvaardigheid en de wet geweld aandoen ten koste van de burger.

Doch verwacht niet dat enige politieke partij of de huidige minister van Veiligheid en Justitie ingrijpt. Misschien zou de Nationale Ombudsman eens een onderzoek moeten doen naar het functioneren van de landsadvocaat, want er zijn tientallen van dergelijke dossiers!

Tags: , , ,

Laat een reactie achter